Bildinsändaren: Olika prioriteringar

28 mars 2020 06:00

Vi köper på oss olika saker i olika länder, konstaterar Max Claesson.

Bildinsändaren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!