Bättre väg i sikte

Svar till ”Trafikanten”.

24 augusti 2019 06:00

Läs mer: När kommer olyckan att ske?

Vi är medvetna om problemen med vägens ytskikt och planerar för att vägsträckan ska få ny beläggning inom de närmaste åren. Sträckan Morjärv-Åkroken är en allmän väg, vilket innebär att samtliga trafikslag ska kunna trafikera vägen. I dagsläget finns därför inga planer på att styra över den tunga trafiken till annan väg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Jakobsson åtgärdsplanerare Trafikverket