Är det rimligt, Lulebo?

12 januari 2018 06:01

Sedan drygt ett år tar Lulebo ut en avgift på 250 kronor för att stå i deras bostadskö. När avgiften infördes sades det att kön kostar att administrera och den var ett sätt att finansiera administrationen.

Enligt uppgift i Kuriren 2018-01-03 står för närvarande 23 500 personer i kö. En snabb sammanräkning ger en summa på 5 875 000 kronor - på ett år!

Lulebo, kan det verkligen kräva nästan sex miljoner att administrera en digital kö? Särskilt när andra, privata, bostadsbolag kan ha sina köer gratis?

Vad får då medborgarna faktiskt för dessa 250 kronor per år för att stå registrerad i en kö? Enligt ovan nämnda artikel uppger en representant på stadbyggnadsförvaltningen att tiden det kan ta att faktiskt få erbjudande om en lägenhet kan variera, men att en uppskattning är åtta-tio år. Åtta-tio år! Ja, ibland kortare, men ibland också längre.

Detta innebär att många medborgare måste betala 2 000-2 500 kronor bara för att köa innan de kan få något konkret för den erlagda avgiften. För den med god inkomst är detta ingen stor utgift utslaget på tio år, men för den med svårare förutsättningar (låg pension, flera barn i utflyttande ålder etcetera) kan det bli praktiskt omöjligt. Dessutom är det ju inte säkert att man får något boende efter tio år heller! Kanske först efter 15-20 år? Eller om man avlider/tvingats skaffa bostad på annat sätt, då har man betalat avgiften helt förgäves.

Lulebo, är det rimligt för ett allmännyttigt, ansvarstagande bostadsbolag att kräva så mycket och leverera så lite?

Man kan argumentera att det är frivilligt att stå i bostadskö och att det således är en frivillig avgift. Problemet är bara att står man inte i bostadskö (och inte har en årslön på banken eller en bostad att sälja) - hur ska man då bete sig den dagen i framtiden när familjeförhållanden/inkomst/fysisk hälsa etcetera ändras och man behöver byta bostad?

Lulebo, vad svarar ni då? "Var god vänta i tio år!"?

Det tycks snarast som att syftet med köavgiften är att avskräcka folk att stå i den kommunala bostadskön, och på så vis kunna förkorta den. Själva kötiden tycks dock inte ha blivit kortare, eller kvalitativt bättre på något sätt med en köavgift på 250 kronor. Lulebo - det kan inte finnas något rimligt alls i att det i många fall kan ta nästan ett decennium att få erbjudande om bostad, medan det allmännyttiga bostadsbolaget samtidigt tjänar nästan sex miljoner per år på avgifterna.

Om nu köadministrationen absolut kräver intäkter som absolut måste tas av de bostadssökande så vore det mer rimligt med en liten förmedlingsavgift den dag man faktiskt får en bostad via bostadskön. Allt annat är ett rån och ett hån mot medborgarna som vill leva och bo i Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!