Är det bokföringsbrott?

13 augusti 2019 06:00

Ständigt detta Lulebo. Är det bokföringsbrott?

En gång i tiden tillkom dessa kommunala bostadsbolag för att skapa boende för ”vanligt folk”. I en tid då Socialdemokraterna trodde på ett mer jämlikt samhälle, där ingick också ett bra boende till rimlig hyra som en rättighet. Numera ser situationen helt annorlunda ut. Nu gäller att ”kräma ur” maximalt. Som kommunalrådet Niclas Nordström så träffsäkert sade angående garagehyrorna ”vi ska marknadsanpassa hyrorna” och mycket riktigt från cirka 300 kronor i månaden till idag runt 800 kronor per månad.

Sen måste man ju fråga sig angående den pågående debatten om bokföringen när cirka 400 miljoner kronor överfördes från Lulebo till förmån för kommunens balansräkning. Är det ett felaktigt förfarande borde väl någon med den kompetensen och kunskapen polisanmäla Lulebo/kommunen för bokföringsbrott?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Observer