Antalet cancerfall i Norrbotten fortfarande högt

19 januari 2018 06:00

2016 inträffade 1 472 cancerfall i Norrbotten, en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Varje dag under 2016 ställdes alltså fyra cancerdiagnoser i Norrbotten.

Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

# Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.

# Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 1950-talet överlevde endast ett av fem barn.

# Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel har forskare vid Umeå universitet nyligen lyckats lösa en 50-årig gåta och kartlagt hur viruset EBV kan framkalla cancer i människans celler. Dessa resultat ger hopp om nya behandlingsmetoder.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast två öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar fyra öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Norrbotten som nationellt och globalt.

Anna Nilsson Vindefjärd,

generalsekreterare Forska!Sverige

Katrine Riklund,

prorektor Umeå universitet

Ulrika Årehed Kågström,

generalsekreterare Cancerfonden

Katarina Johansson,

ordförande Nätverket mot cancer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!