BODEN Förslaget att lägga ned tryckeriverksamheten var upp i kommunfullmäktige och vände eftersom det blev en återremiss. Utbildningsnämnden, nämndens förvaltning nyttjar tryckeriet tjänster mest, har yttrat sig och vill att tryckeriet ska vara kvar under en treårsperiod och föreslår att det ligger under Arbetsmarknadsförvaltningen den tiden.

– Eftersom vi digitaliserar allt mer föreslår vi att tryckeriet successivt avvecklas under den här perioden, säger Britt-Marie Loggert-Andrén (S), nämndsordförande.