För bara några år sen var det omöjligt att ens nämna ordet livsmedelsstrategi i Sverige. Alla lobbyister och politiker kopplade genast idén till planekonomi, det vill säga fullständigt ogenomförbart. Det ansågs att inträdet i EU skulle ge oss alla garantier för att ha mat på bordet.

När bostadsbubblan sprack i USA 2008 föll ekonomin dramatiskt i flera länder. Bilindustrin var nära kollaps. Då infann sig genast nationalistiska drag för att rädda jobben. Frankrike lät meddela att ett stöd till fransk bilindustri skulle införas men på ett villkor; att man lade ner tillverkning i andra länder och prioriterade den inhemska.

Det är lätt att dra slutsatsen att i ett krisläge för livsmedelsförsörjning skulle samma åtgärder föreslås - maten skulle i första hand användas till nationens egen befolkning. Sverige har den sämsta produktionsutvecklingen av livsmedel i Europa, och dessutom den sämsta självförsörjningsgraden, omkring 50 procent. Det är en dramatisk väckarklocka.

Nu inleds arbetet med att arbeta fram en livsmedelsstrategi för Norrbotten. Den 13-14 oktober hålls det första seminariet där vi skapar en gemensam och bred förståelse för varandras situationer och svårigheter med att lägga mer norrbottnisk mat på tallrikarna, och där vi lyfter blicken och skapar ett gemensamt mål.

Seminariet i november handlar om framtidens livsmedelsförsörjning och nya innovationer. I januari träffas vi för att prata om hållbarhet, energi och klimat.

Tillsammans med näringen och andra mataktörer kan livsmedelsstrategin leda till att vi får en ökad produktion baserad på säker, lokal mat. Det handlar om många jobb på landsbygden, skattekronor, boendemiljö, biodiversitet, klimatsmart mat och mycket mer.

Utgångspunkten för arbetet är att vi gemensamt landar en livsmedelsstrategi med den sammanvävda betydelsen för samhällets utveckling, med utgångspunkt i länets unika råvaror och produktion.

Motiverade konsumenter, handlare, politiker och bönder som förstår kommer att handla därefter.

Styrgruppen för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat genom:

Victoria Sjöholm-Jansson,

lantbruksdirektör länsstyrelsen i Norrbottens län

Anna Lindberg,

regional utvecklingsdirektör, Norrbottens läns landsting

Anita Lindfors,

utvecklingsstrateg, Kommunförbundet Norrbotten

Herbert Nyman,

regionstyrelsen, LRF Norrbotten