Växter utrotas 500 gånger snabbare än normalt

Nästan 600 växtarter har dött ut de senaste 250 åren. Växter utrotas nu 500 gånger snabbare än vad som varit normalt under jordens historia, visar en unik studie gjord av forskare vid Kew Gardens i Storbritannien och Stockholms universitet.

12 juni 2019 19:56

Nästan alla kan nämna ett utdött djur, men hur många utdöda växter känner du till?

Aelys Humphreys ställer frågan retoriskt. Hon är biträdande lektor på institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet som tillsammans med Royal Botanic Gardens i Kew i Storbritannien har genomfört en världsunik studie där all information om växtutrotning har analyserats.

Resultatet är dystert. De senaste 250 åren har 571 dokumenterade växtarter försvunnit för alltid.

Vi är ganska säkra på att det är en underskattning. Eftersom vi bara har tittat på fröväxter, men vi vet också att det i tropikerna finns tusentals växter som vi inte har hunnit hitta. Det händer ofta att man hittar och namnger en växt och sedan försvinner den, säger Humphreys.

Unik flora och fauna

Enligt studien har utrotningen av växter skett 500 gånger snabbare än vad som varit normalt under jordens historia. Värst drabbade är växter som finns på öar eftersom många isolerade öar har en unik flora och fauna.

Ungefär hälften av de här växterna har funnits på öar. Till många öar har människor tagit med sig växter och djur som inte finns där naturligt vilket kan få stor påverkan. Getter till exempel äter nästan vilka växter som helst, säger Humphreys.

Ett exempel hon ger är det chilenska sandelträdet, som växte på Juan Fernández-öarna mellan Chile och Påskön och som under flera århundraden avverkades för sitt väldoftande virke.

Man tog ett kort på det sista trädet 1908, men sedan högg man ner det.

Det stora mörkertalet av utrotade växter finns med all sannolikhet i tropiska miljöer, som de stora regnskogarna längs ekvatorn. Här finns uppskattningsvis 100 000 odokumenterade växtarter och skogarna hotas av avverkning.

Utan att ha tittat på det skulle jag säga att skogsavverkning är den största anledningen till att växter dör ut. Skogsavverkningen är det största hotet mot växter i dag, säger Humphreys.

Utrotade i Sverige

Även den svenska floran hotas av människans miljöpåverkan, men i Sverige finns inga växter som inte också förekommer på andra håll i Europa.

Men det finns växter som har utrotats i Sverige, särskilt vattenväxter som lever i känsliga våtmarker, säger Humphreys.

Växternas betydelse för jordens ekosystem går enligt Aelys Humphreys inte att överskatta och hon poängterar vikten av globalt samarbete för att stoppa utrotningen av växter.

Växter är verkligen ryggraden i alla ekosystem. Allt liv på jorden beror på växter. Det är växter som genererar allt syre och som ser till att det finns rent vatten. En enda växtart kan ha ett samspel med upp till 1 000 andra växt- och djurarter så försvinner den kan det leda till en kaskad av utdöenden, säger hon.
Fakta: Överraskande många växter utdöda

En stor studie gjord av forskare vid Royal Botanic Gardens Kew och Stockholms universitet visar att utrotningen av växter går snabbt. Studien har publicerats i tidskriften Nature Ecology & Evolution och visar bland annat att:

571 växtarter har försvunnit från jorden de senaste 250 åren. Det är fyra gånger fler arter än de som finns i den nuvarande förteckningen över utdöda växter.

Antalet utdöda växtarter är dubbelt så stort som antalet utrotade fåglar, däggdjur och groddjur under samma period.

430 växtarter som vid något tillfälle har beskrivits som utdöda har återupptäckts. Av dessa är dock 90 procent hotade.

Källa: Stockholms universitet, Royal Botanic Gardens Kew

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Cato/TT