Vargavintrar väntar

Vi kan vänta oss fler kalla vintrar de kommande åren.
Nya rön visar att klimatet i Europa är starkt kopplat till solens aktivitet. Nu sjunker aktiviteten och den gångna vintern misstänks vara starten på en kall era.

15 april 2010 18:37
Forskare har länge misstänkt att det finns ett samband mellan vintertemperaturerna på delar av norra halvklotet och antalet solfläckar – mörka områden på solens yta som hänger samman med den magnetiska aktiviteten.
Ända sedan Galileis tid har det noterats att temperaturerna tenderar att sjunka när fläckarna är få medan många solfläckar brukar hänga samman med milda vintrar.
Solfläckarna försvann nästan helt mellan 1645 och 1715. Detta var under den så kallade Lilla istiden då vintrarna i Europa var extremt kalla. Under större delen av det relativt varma 1900-talet var däremot solaktiviteten extremt hög.
I den nya studien har forskarna använt sig av temperaturuppgifter från centrala England från 1659 och framåt. Det är den längsta sammanhängande temperaturserien i världen och jämförelser med solaktiviteten under hela perioden visar att de båda matchar varandra näst intill perfekt. Långa perioder av kalla vintrar i England sammanfaller alltid med låg solaktivitet.
Orsaken tros vara att den minskade solstrålningen påverkar polarjetströmmen, en av luftströmmarna i övre delen av atmosfären. När strålningen avtar tenderar strömmen att bilda en relativt stabil spiral som förhindrar milda västliga vindar att nå Europa. I stället öppnas en väg söderut för kalla vindar från Arktis.
Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research Letters, har utförts av forskare under ledning av rymdfysikern Michael Lockwood vid University of Reading i England.
Forskarna påpekar att resultaten inte motsäger att jorden långsamt håller på att värmas upp som en effekt av våra växthusgasutsläpp.
Men i Europa kanske vi inte kommer att märka av uppvärmningen så mycket. Sedan 1985 har solaktiviteten avtagit och enligt forskarnas beräkningar finns det en påtaglig möjlighet att vi åter kan få se en sol utan fläckar inom de närmaste 50 åren. Det innebär att vi kan vänta oss fler kalla vintrar de kommande decennierna.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!