Tyska krigsförnödenheter i Luleå

21 november 2011 06:00

Under andra världskriget fick tyskarna tillåtelse av den svenska regeringen att upprätta magasin för förnödenheter i Luleå för vidare distribution till de stridande förbanden i norra Norge och Finland.

I "tyskmagasinen" i Karlshäll, intill Karlsvik, beräknas mat och förnödenheter till ett värde av 30 miljoner kronor (i 1940-års penningvärde, cirka 600 miljoner kronor i dagens penningvärde) ha lagrats i två magasin. I Gammelstad förvarades ansenliga mängder hö, ost och potatis och i centrala Luleå tonvis av halm.

Den tyska godshanteringen i Luleå var så omfattande att järnvägsnätet fick byggas ut på deras bekostnad. För lokala och näraliggande transporter hade Wehrmacht trettio Fordlastbilar, tio paketbilar och en sportbil stationerade i Luleå. Den sistnämnda tillhörde förrådschefen, oberleutnant Walther Zindel.

Tyskmagasinen i Karlsvik har genom åren väckt starka känslor och författaren och debattören Maria-Pia Boëthius kallade dem bland annat ett monument över det svenska ryggradslösa beteendet gentemot Tyskland under andra världskriget i boken Heder och samvete 1992. Så sent som i år har författaren och militärhistorikern Lars Gyllenhaal skrivit om den tyska militärens förrådsbas i Luleå i boken Tyskar och allierade i Sverige. I Tyskland löd det officiella namnet på dessa förråd "den tyska krigsmaktens omlastningslager", vilket tydligt säger vad det hela handlade om.

På 1990-talet var tyskmagasinen hotade av rivning, men räddades av opinionen. I samband med att den svenska regeringen 1943 sade upp den tyska permittenttrafiken började verksamheten i Luleå avvecklas för att upphöra sommaren 1944.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!