Tjeckien I Prag har två ungar av arten malayatiger fötts och har enligt djurparken goda utsikter att överleva. Ungarna, en hane och en hona, föddes den 3 oktober.

En lyckad fortplantning av den hotade tigerarten är ovanlig i Europa. Hittills har bara två djurparker i Europa lyckats få fram ungar av malayatiger, senast i tyska Halle 2013.

Det finns bara några hundra vilda malayatigrar kvar i Sydostasien och arten klassas som akut hotad. Ett hinder för uppfödning är att hanarna ofta är för aggressiva mot sina tilltänkta partner. Andra hinder är svårigheter för honorna att ta hand om sin avkomma och olika sjukdomar.

Artikelbild

| Tigermamman Banya sniffar på en av sina ungar i djurparken i Prag.

Djurskötaren Pavel Brandl säger att mamman till de två ungarna, elvaåriga Banya, har skött sig bra och att de två små mår fint.