Två av tre åker utför utan hjälm

Användandet av hjälm viker i Storklinten.

Tore Boström, chef för anläggningen, är orolig.

Han tycker att hjälmen har alla fördelar. Även för vuxna.

5 januari 2013 08:38

För en och en halv månad sedan inträffade en olycka på Storklintens skidanläggning utanför Boden.

En 15-årig pojke ådrog sig en allvarlig skallskada sedan han ramlat och slagit i huvudet efter ett trick.

15-åringen använde inte hjälm - och han tillhör majoriteten.

I alla fall om man ska tro en undersökning som Trygg-Hansa lät göra förra året. Den visade att endast en tredjedel av de vuxna utförsåkarna använder hjälm.

Grabb
Tore Boström åkte själv i Storklinten som liten grabb i början på 1970-talet.

- Vi hade hjälm, fast de såg inte så roliga ut. Det var mycket skinn på nedre delen och en "potta" på huvudet.

När snitsigare hjälmar började dyka upp blev allt fler hjälmförsedda. Toppåkarna, de som körde trick och hopp och hade sina märken att göra reklam för, gick i bräschen. Skidhjälm blev trendigt.

Senaste året har utvecklingen delvis vänt i Storklinten. Trendsättarna kör med hjälm i större hopp, men har gått tillbaks till luvorna vid åkning i exempelvis rails och mindre hopp.

-  Ja, när de är nära marken. Men det blir ju inte bättre för det om de slår sig. Och yngre har börjat ta efter sina förebilder i fråga om hjälmen.

Hjälmen är inte bara en säkerhetsgrej, understryker Klintenchefen:

- Den är både varm, vindtät och bra att ha skidglasögonen på. De nya är sköna och lätta.

Tore Boström bedömer att ungefär hälften av åkarna i Storklinten har hjälm. Bland barn har nästan alla hjälm, medan äldre är sämre. Storklinten har sedan länge gratis lift för barn upp till och med sju år som åker med hjälm.

Enligt statistik från SLAO, Svenska liftanläggningars organisation, använde förra säsongen 46 procent av utförsåkarna hjälm. 2009 var siffran 41 procent.

Mikael Swarén är laboratorieingenjör vid Nationellt vintersportcentrum, Östersund, som tillhör Mittuniversitetet. Där forskas det på hjälmen och dess funktion. Han är inte främmande för obligatorisk hjälm.

-  Ja, det vore inte så dumt. Här gäller samma diskussion som för cykel med liknande argument för och emot hjälmtvång. Helt klart är att hjälm minskar risken för hjärnskador.

För 20 år sedan forskade man huruvida hjälmens vikt gav förhöjd risk för nackskador. Och om hjälm ökade åkarens risktagande.

-  Nu har man fastställt att så inte är fallet. All statistik visar på otroligt minskad skaderisk med att ha hjälm.

Framtiden?

- Användandet ökar. I dag är hjälmen även en accessoar för åkaren. Den signalerar litet om vem man är och tillåter individuella justeringar med färg, klistermärken och sponsorer.

Senaste innovationen inom alpin tävlingsskidåkning kan bli en hjälm med inbyggd airbag som utlöses när åkaren ramlar, rapporterar tidskriften Idrott och kunskap. Tekniken finns redan inom motorsporten.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Zerpe Johan Wikén