Tunnlarna i berget fylls av konst

Under temat Industrisamhälle i förändring kommer mediakollektivet RAQS från New Dehli att inta den gamla militärstationens tunnlar i Mjölkuddsberget för ett platsspecifikt konstprojekt.

29 maj 2017 11:30

– Vår idé är att erbjuda publiken en upplevelse som gör att de ska kunna tillbringa några timmar på platsen, säger Jeebesh Bagchi, en av de tre grundarna till Raqs Media Collective.

Det är Statens Konstråd som under några år drivit en serie konstprojekt som utgår från en av vår tids största samhällsförändringar: övergången från den högindustriella epoken till dagens digitaliserade samhälle.

Lisa Rosendahl är curator och projekten har ägt rum på olika offentliga platser i Sverige innan det avslutas i Luleå i november.

Hon menar att Norrbotten är extra intressant eftersom att här lever den tunga industrin kvar sida vid sida med högteknologiska företag som Facebook och Bitcoin.

– Fokus ligger på utvinning - hur den industriella eran påverkat vårt tänkande och det ekonomiska systemet. Kapitalismen har givetvis underblåst utvinningen vilket i sin tur påverkat det mänskliga livet. Vi vill belysa hela kedjan från utvinningen av malm, till järn och dagens immateriella data. Idén är att de mineraler som tas upp i gruvorna fortsätter in i vårt dagliga liv, har påverkat vårt språk och bidragit till en modernistisk förändring av landskapet, säger Lisa Rosendahl.

Valet av de förhoppningsvis tre platser i Luleå där konstprojektet ska ta plats har skett i samråd med länskonstkonsulenten Lena Ylipää samt konstnären Åsa Bergdahl som arbetar som konsult åt Statens konstråd.

– Vi har framför allt tittat på platser från den högindustriella epoken på 50-talet. De tog med mig på en tur till den gamla militärstationen på Mjölkuddsberget – en kommunikationscentral som spelat ut sin roll och en plats som med tydlighet visar på en samhällsförändring. Krig är högteknologiskt idag.

Enligt Jeebesh Bagchi och Monica Narula från RAQS kommer de att fokusera på relationen mellan kroppar och landskapet samt makt i förändring.

– Vi har flera idéer och befinner oss fortfarande i en process, men den militära makten har givetvis påverkats av samhällsförändringen och teknikutvecklingen, även om vi talar om samma mineraler. Det känns extra spännande att ta projektet under jord. En plats dit många människor som lever här aldrig besökt, säger Monica Narula.

Jeebesh Bagchi lyfter också tanken på hur en plats påverkas genom att existera endast i väntan på en militär invasion.

– Vi jobbade för några år sedan i ett fort i Italien som byggdes för att stoppa Napoleons armé. Fortet kom aldrig till användning. De väntade i 250 år på en invasion. Det är intressant att belysa även ur ett socialt perspektiv och vi har mängder av rum och salar under berget att ta i besittning. Det kommer att bli många olika konstnärliga uttryck, även ljud och musik, menar han.

En annan plats som kommer att gestaltas är Luleås gamla posthus i centrala stan, i dag Vetenskapens hus.

– Det uppdraget har konstnären Lisa Tan. Dessutom hoppas vi att vi får tillgång till Pontusbadet, även det en byggnad som byggdes på 1950-talet och som påverkat mänsklig kommunikation, säger Lisa Rosendahl.

Hela konstprojektet kommer att invigas den 15 november i år och kommer sedan att pågå i två-tre veckor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström