Timo Pasainen som bor på Repisvaara mitt menar att det är vansinne att skolbarn ska behöva gå till södra Repisvaara för att ta bussen. De behöver gå genom byggarbetsplatser med tung trafik och tunga fordon.

– Det är inte så säkert när det inte finns trottoarer och gångstigar här. Vägarna är extra smala här, säger han.

Tidigare har hans bonusson tagit skoltaxi men kommer från och med nästa vecka att behöva ta bussen.

Artikelbild

| Timo Pasainen är en av de som flyttat från Malmberget till Repisvaara.

– Det är bra att det kommer en busslinje men man hade kanske kunnat vänta med skolbussarna tills området är klart, säger han.

Lars Segerlund på service- och teknikförvaltningen säger att kommunen kunde väntat med busstrafiken.

– Men vi tycker att det är viktigt att få igång den redan nu. Det kommer fler hållplatser till hösten och den vid Glada kocken (restaurang) ska vi försöka få igång så fort som möjligt, säger han.

Det är Repisvaara samfällighetsförening som har ansvar för området men de vill att kommunen tar över huvudmannaskapet eftersom området inte är vad det var från början, en stugby. Genom att LKAB byggt ut området för ersättningsbostäder från Malmberget har det blivit ett vanligt småhusområde. Samfällighetsföreningen sköter om mark och anläggningar som ägs tillsammans, som vägar eller vatten- och avloppsanläggningar.

Artikelbild

| Repisvaara får en ny busslinje. Men byggtrafiken är farlig för barn som måste ta sig till busshållplatsen, menar boende.

Lars Tano, ordförande för samfällighetsföreningen, säger att de skickat en skrivelse till kommunen i februari förra året om att de vill att kommunen tar över huvudmannaskapet.

– Vi har fått reda på att politikerna tagit ett beslut om att det här ska utredas. Det vi väntar på att det ska tas ett beslut i frågan. Vi ser väldigt positivt till att kommunen tar över, säger Lars Tano.

Artikelbild

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram en utredning om åtgärder som behövs i Repisvaara mitt för att uppnå kommunal standard och kostnaden kalkyleras till 18 miljoner kronor. Kommunalrådet Jeanette Wäppling (V) säger att LKAB godkänt finansieringen av detta.

– Vi diskuterar om det är LKAB eller kommunen som ska hålla i projektet. Kommunen väntar också på ett beslut från föreningens stämma att de är beredda att överlåta till kommunen. Föreningen har huvudmannaskapet för området i dag men vi är beredda att ta över, säger hon.

Angående skolbarn som måste gå till bussen säger hon:

– Det är klart att vi ska ha säkra skolvägar. Jag tycker familjen ska skicka en ny ansökan om skoltaxi om de känner sig osäkra.