Tomten skymdes av gran. Syns nu på torget.

Bybor skänkte skymmande gran till torget i Ersnäs. Nu sprids ljuset på både tomt som torg.

20 november 2019 11:09

Med två veckor till godo till första advent skulle adventsgranen på torget resas. Söndag eftermiddag den 17 november var gråkall. Skymningen var nära när ett gäng män och kvinnor samlades för att med förenade krafter resa granen.

–Huvva, va råkallt ! utbrister Ingegerd Skoglind, just hemkommen från en vecka i sydligare nejder.

I många år letade byaföreningen, redan på hösten, efter en passande gran och som också växte så att den utan alltför stora svårigheter kunde tas ner och hämtas till byn. Uppgiften var sedan att ringa berörd markägare och be att få ta granen.

Sedan hände något. Byaföreningen fick samtal från villa- och markägare som hade alltför skuggande och  otympliga granar på sina tomter som de gladeligen skänkte som julgran. 

Detta år var inget undantag. Camilla Bäckström och Krister Lundström på Axel Mårds väg ville bli av med sin tjusiga, men alltför stora gran. Byaföreningens Hans Blomkvist och Hans Sundén fällde och körde resen till torget.

– Länge sedan vi haft ett så högt träd. Den är nog runt tio meter, säger Elaine Blomkvist, byaföreningens ordförande.

Efter noggranna förberedelser att anpassa stamslutet för att passa in i den fasta ”julgransfoten” fortsatte man med ljusslingorna. Traktorföraren Anders Isaksson anslöt med sin traktor som var utrustad med bom och krok. Anders instruerade hjälptruppen för att rätt placera in den vintergröna skönheten. Litet trix och fix, sedan var granen på plats och man kunde slutligen testa lamporna. Se! Det lyste! Men bara för ett kort ögonblick. 

Fredag före första advent tänder man opp.  Förhoppningsvis fylls alla som passerar torget med både julstämning och hopp om ljusare tider säger truppen och skickar en tacksam hälsning till årets gran-sämja, Camilla och Krister.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carin Sunden