Brott Sex års fängelse, utvisning och ett fråntaget danskt medborgarskap blev straffet för en dansk-turkisk 25-årig man som anslutit sig till terrorrörelsen IS i Syrien. Nu slås domen i landsretten (hovrätten) fast av Danmarks högsta domstol. Mannen är den förste som förlorar sitt danska medborgarskap även om han är född och uppvuxen i landet.

Den 25-årige mannen har enligt domen brutit mot terrorparagrafer i strafflagen och begått "mycket allvarliga brott". Vid två tillfällen ska han ha rest till Syrien för att ansluta sig till IS, och han ska även ha försökt stötta IS med 20 000 danska kronor.

Försvarsadvokaten har argumenterat för att 25-åringen saknar anknytning till Turkiet och därför ska slippa utvisning och att förlora medborgarskapet, och pekar bland annat på att mannens föräldrar och syskon bor i Danmark. Men domstolen gör bedömningen att mannen har en "inte oväsentlig anknytning till Turkiet".

Domen kan få betydelse för liknande mål – åklagarsidan yrkar på fråntagande av danskt medborgarskap i tre andra fall med män som har dubbelt medborgarskap.