E-handelns utveckling den sämsta hittills i år

E-handelns omsättning minskade med 20 procent i juni och 11 procent i juli jämfört med samma månader förra året.

Utvecklingen under juni är den hittills sämsta under året. Det visar Svensk handels E-handelsindikator.

Utvecklingen under juni är den hittills sämsta under året. Det visar Svensk handels E-handelsindikator.

Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige2022-08-18 16:00

Utvecklingen under juni är den hittills sämsta under året. Det visar Svensk handels E-handelsindikator.

Från januari till och med juli har omsättningen minskat med 14 procent mätt i Sverige från enbart svenska aktörer och med 16 procent när även e-handeln från utländska aktörer inkluderas, enligt statistiken.

– E-handelns omsättning fortsätter ner från höga nivåer. Att pandemirestriktionerna är avvecklade fortsätter förstås att spela roll för e-handeln när vi jämför med föregående års försäljning. Men nu adderas även effekterna av att hushållen håller hårdare i plånboken när inflationen är rekordhög och räntorna stiger, säger Johan Davidson, chefsekonom för Svensk handel.

Omsättningsminskningen beror delvis på att färre personer e-handlar, men framför allt på att köpbeloppen per konsument minskat. I juni var minskningen ungefär 20 procent jämfört med samma period förra året, enligt E-handelsindikatorn.

– E-handeln från utlandet viker kraftigt ner i framför allt juli, då det endast handlades för ungefär en halv miljard kronor. Till och med juli i år har e-handeln från utlandet omsatt nästan tre miljarder kronor mindre än motsvarande period 2021. Det osäkra omvärldsläget, högre fraktkostnader, en svag kronkurs, inflation och svagare konjunktur är faktorer som bidrar till detta, säger Johan Davidson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!