Stor skillnad i förutsättningar för småföretagare

Det är stor skillnad i förutsättningar för småföretagare. Det visar SmåföretagarIndex, av Småföretagarnas Riksförbund, som belyser skillnader i företagandets villkor och förutsättningar i olika delar av landet.

Småföretagare har olika förutsättningar i olika delar av landet.

Småföretagare har olika förutsättningar i olika delar av landet.

Foto: Pressbild

Sverige2022-08-09 10:35

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut i olika kommuntyper och vilka konsekvenser det får, säger Peter Thörn, förbundsordförande.

Småföretagarnas Riksförbund har analyserat nio olika dimensioner av företagande baserat på offentlig statistik. Det är framför allt den kommunala näringspolitiken, kommunens välfärdsåtagande och skolsystemet som kan dra upp en kommuns betyg, medan demografin och kapitalförsörjningen kan vara relativa svagheter, enligt rapporten som är skriven av Nima Sanandaji.

SmåföretagarIndex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Småföretagarindex

Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.

De utvalda dimensionerna är lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), de lokala företagens överlevnadsgrad, lokala trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!