Plan för enklare rapportering för företagare

Ett aktivt myndighetssamarbete vill göra det möjligt för företag att lämna årsredovisning, statistik och deklaration vid samma tillfälle.

Ett aktivt myndighetssamarbete vill göra det möjligt för företag att lämning av årsredovisning, statistik och deklaration vid samma tillfälle och på så sätt minska den administrativa bördan för Sveriges företagare.

Ett aktivt myndighetssamarbete vill göra det möjligt för företag att lämning av årsredovisning, statistik och deklaration vid samma tillfälle och på så sätt minska den administrativa bördan för Sveriges företagare.

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Sverige2023-01-11 13:28

– Fem generaldirektörer säger ”Det är det här vi vill göra!” De har beslutat om en färdplan till 2027, vilket är en stor milstolpe för SBR. Sedan 2017 har det varit mycket utrednings- och analysarbete för att förstå behoven, berättar Thomas Flank, verksamhetsutvecklare för Bolagsverket, som jobbat med Standard Business Reporting, SBR, i flera år.

SBR är en metodik för finansiell rapportering. Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB, Bokföringsnämnden, Tillväxtverket och Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ett gemensamt uppdrag att utveckla och samordna myndigheternas digitala tjänster för rapportering av företagsinformation. Huvudinriktningarna i färdplanen är att förenkla inlämningen av digitala årsredovisningar, inkomstdeklarationen och företagsekonomisk statistikrapportering, att regelverken ska finnas i programvaran (kontroller ska ske ute hos företagen, inte hos myndigheterna) och open accounting (hämtning av data i realtid) – företag gör information tillgänglig för andra att hämta, enligt ett bestämt regelverk. Det skriver Bolagsverket på sin hemsida.

– Utifrån myndighets- och samhällsperspektivet tror vi att vi skulle få högre kvalitet på data som kommer in till oss och mer data som strömmar igenom mycket fortare som dessutom är mer korrekt när den kommer ut. Detta skulle exempelvis vara en stor fördel för företagare som snart kan nyttja Proof of business för att verifiera företagsdata.

Proof of business är ett regeringsuppdrag där man utvecklar en tjänst där blockkedjeteknik används för att samla in och verifiera företagsinformation.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!