Ny undersökning: Få har rustat för lågkonjunktur

De flesta småföretag upplever god lönsamhet, men det är många företag som inte har vidtagit några åtgärder inför en konjunkturnedgång. Det visar en ny undersökning bland företag med upp till 50 anställda som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.
De flesta småföretag upplever god lönsamhet, men det är många företag som inte har vidtagit några åtgärder inför en konjunkturnedgång. Det visar en ny undersökning bland företag med upp till 50 anställda som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.

De flesta småföretag upplever god lönsamhet, men det är många som inte har vidtagit några åtgärder inför en konjunkturnedgång. Det visar en ny undersökning bland företag med upp till 50 anställda som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.

Sverige 9 januari 2023 15:37

– Trots några tuffa år med kostnadsökningar upplever många småföretag att de har en bra lönsamhet. Få har likviditetsproblem och de flesta uppger att de skulle klara en tid av lägre intäkter, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank. 

Åtta av tio företagare i undersökningen upplever att lönsamheten täcker företagets kostnader samt möjligheter att spara till framtida investeringar. En femtedel av företagarna uppger emellertid att verksamheten går med förlust eller att lönsamheten i företaget är otillräcklig för att kunna ta ut en lön. En av fem företagare skulle gå ned i eller avstå från att ta ut lön från bolaget för att klara ett intäktsbortfall. Det är vanligast i de minsta företagen och i jordbruksföretagen. Ett av tio företag skulle minska antalet anställda och en lika stor andel drar ned på produktionen eller minskar pensionsavsättningarna för att rädda företaget. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

– Det är ett tecken på att företagaren i det längsta försöker vidta åtgärder för att klara företaget från en konkurs. I företag där man inte byggt upp tillräcklig sparbuffert är det en högre andel företag som inte klarar ett större intäktsbortfall, säger Jörgen Kennemar.

Det är vanligast inom hotell- och restaurang, byggverksamhet och transportsektorn, enligt undersökningen.

Nästa år blir tuffare för företagen, menar Jörgen Kennemar.

– Det kommande året kan bli utmanande och kanske avgörande för många företag. Att se över verksamheten och vidta åtgärder för att behålla lönsamheten och stärka konkurrenskraften kommer vara viktigt för företagets framtida utveckling men också för den enskilde företagarens privatekonomi, säger han.

Drygt hälften av företagen i undersökningen har vidtagit åtgärder för att stå bättre rustad, men relativt få har helt eller delvis ställt om verksamheten genom att till exempel minska antal anställda eller förändra produktionen.

– En förklaring kan vara att småföretagen redan byggt upp en ordentlig buffert eller genomfört förändringar. Men det kan också vara en varningsklocka att företagen inte tagit höjd för de utmaningar man står inför det närmaste året, säger Jörgen Kennemar. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa