Ny kartläggning för ökat bostadsbyggande

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja bostadsbyggande.

Anna Broman, bostadspolitisk expert för Byggföretagen.

Anna Broman, bostadspolitisk expert för Byggföretagen.

Foto: Pressbild

Sverige2023-01-23 11:16

– Bostadsbyggandet faller nu snabbt. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare på grund av inflation och stigande räntor. Då blir det än viktigare att vidta åtgärder för en effektiv samhällsbyggnadsprocess, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert för Byggföretagen.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sina uppgifter i fråga om samhällsplanering och boende, redovisa vilka åtgärder som genomförts i samverkan med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande där det finns underskott på bostäder.

– Med en tydligare prioritering av bostadsbyggandet kan mer hänsyn tas till vilka kostnader krav från länsstyrelserna, som ofta kommer sent i processen, innebär i både tid och pengar, säger Anna Broman.

Drygt 200 av landets 290 kommuner bedömer att det finns ett underskott på bostäder.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!