Minskad stålproduktion under 2022

Under 2022 producerades totalt 4 404 tusen ton råstål i Sverige, vilket är en minskning med nära 6 procent jämfört med förra året. Statistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare.

Chargering (insättning) av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot.

Chargering (insättning) av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot.

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Sverige2023-01-19 09:00

Under december månad producerades det totalt 326 tusen ton råstål i Sverige, motsvarande en minskning på 19,8 procent jämfört med december 2021. Under hela året producerades det totalt 4 404 tusen ton råstål, vilket är 5,9 procent mindre än 2021. Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

– Vi såg ett kraftigt fall under fjärde kvartalet som beror på en kombination av fallande efterfrågan och planerade stopp för underhåll, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör för Jernkontoret.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!