Elstödsförslag med maxbelopp till näringsidkare

Svenska kraftnät föreslår att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer med tak utifrån EU:s statsstödsregler. Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

Svenska kraftnät föreslår att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer med tak efter EU:s statsstödsregler. Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

Svenska kraftnät föreslår att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer med tak efter EU:s statsstödsregler. Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

Foto: Gunnar Westergren

Sverige2023-01-05 12:00

Svenska kraftnät ansökte den 4 januari hos Energimarknadsinspektionen, Ei, om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera en modell för elstöd. Förslaget ser ut ungefär som modellen för elstöd för hushåll (som planeras betalas ut av försäkringskassan med start i februari), men ska gå till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4. Det skriver de i ett pressmeddelande.

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad, Svenska kraftnät.

Norrbotten har elområde 1.

De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh. För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 och 4 den 17 november 2022. Taket får inte överstiga 2 miljoner euro, i enlighet med EU:s statsstödregler, vilket också gäller koncerner som består av flera juridiska personer, enligt pressmeddelandet.

– Vi har nu slutfört vårt uppdrag med att ta fram en modell. Nu ska Energimarknadsinspektionen, Ei, pröva Svenska kraftnäts förslag. Under förutsättning att Ei godkänner vår ansökan kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. Därefter behöver detaljer för utbetalningen av stödet klargöras av regeringen, säger Malin Stridh.

Hur skiljer sig den här modellen från det förra ni presenterades i höstas?

– Vår tidigare ansökan var baserad på en generell modell för elstöd till alla elkunder med syfte att inte omfattas av EU:s stadsstödregler. Detta för att möjliggöra en så snabb utbetalning som möjligt till alla som har drabbats av höga elpriser. Nuvarande modell är utformad med hänsyn till Ei:s beslut den 16 november avseende den modell vi då presenterade och de tillägg till modellen Ei då gjorde samt till gällande statsstödsregler.

Bakgrund

Svenska kraftnät har haft i uppdrag att ta fram en modell för hur kapacitetsavgifter kan komma konsumenter och företag till del. En ansökan lämnades in till Energimarknadsinspektionen, Ei, där elstödet skulle gå till dem som betalat mest för sin el.

Modellen godkändes utom för riktigt stora förbrukare. I december bedömdes att Ei:s tillägg inte är förenligt med EU:s regler för statsstöd. Svenska kraftnät fick i uppdrag att lämna in en ansökan om elstöd till näringsidkare och juridiska personer.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!