De vill främja hållbara tjänsteresor

Swedavias årliga upphandling av bioflygbränsle fortsätter. Syftet är att främja ett hållbart tjänsteresande.

Sedan 2016 har Swedavia årligen upphandlat hållbart bioflygbränsle, så kallat SAF (Sustainable aviation fuel), för samtliga av bolagets egna tjänsteresor med syfte att minska de fossila koldioxidutsläppen. Inom ramen för upphandlingsinitiativet erbjuds också andra organisationer och företag att delta.

Sedan 2016 har Swedavia årligen upphandlat hållbart bioflygbränsle, så kallat SAF (Sustainable aviation fuel), för samtliga av bolagets egna tjänsteresor med syfte att minska de fossila koldioxidutsläppen. Inom ramen för upphandlingsinitiativet erbjuds också andra organisationer och företag att delta.

Foto: Victoria Ström

Sverige2023-01-19 12:04

Sedan 2016 har Swedavia årligen upphandlat hållbart bioflygbränsle, så kallat SAF (Sustainable aviation fuel), för samtliga av bolagets egna tjänsteresor med syfte att minska de fossila koldioxidutsläppen. Inom ramen för upphandlingsinitiativet erbjuds också andra organisationer och företag att delta. SOS Alarm och Länsstyrelsen Gotland, men även Göteborgs Hamn, är några av dem. Det skriver Swedavia i ett pressmeddelande.

– Vi kan alla bidra till ett hållbart resande, både som privatpersoner och i jobbet – det gäller företag, organisationer och myndigheter. Genom vår upphandling minskar livscykelutsläppen av koldioxid för den enskilda tjänsteresan, men bidrar också till att öka efterfrågan och en storskalig produktion av bioflygbränsle som är nödvändig för flygets klimatomställning, säger Lena Wennberg, chef för hållbar utveckling på Swedavia. 

Genom upphandlingen tankades närmare 170 ton fossilfritt biobränsle 2022, varav huvuddelen till Swedavia. Bränslet motsvarar, enligt pressmeddelandet, drygt 3 000 passagerarflygresor tur- och retur mellan Stockholm och Berlin och en uppskattad utsläppsreduktion på drygt 500 ton koldioxid jämfört med vanligt flygbränsle.

– Det är oerhört glädjande att våra partners väljer att flyga mer hållbart för sina tjänsteresor genom att delta i vår biobränsleupphandling. På så vis bidrar vi alla till ett mer hållbart resande och omställningen till ett fossilfritt flyg, som ska vara en självklar del av framtidens hållbara transporter och transportsystem. Vår målsättning är givetvis att ännu fler ska medverka. Jag vill därför passa på att välkomna alla till årets upphandling som snart drar igång under kommande veckor, säger Lena Wennberg.

2023 års upphandling kommer att påbörjas under januari med möjlighet för fler aktörer att vara med och bidra till omställningen genom att flyga mer hållbart i sina tjänsteresor. Upphandlingen möjliggör för Swedavia, men också för andra företag och organisationer, att minska klimatavtrycket för sina tjänsteresor, då bioflygbränslet, enligt Swedavia, har möjlighet att minska utsläppen av fossilt koldioxid med i genomsnitt 80 procent över bränslets hela livscykel jämfört med vanligt flygbränsle.

Swedavia verkar för att främja övergången till hållbart flygande och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. De har ställt om och berättar att de i sin egen flygplatsverksamhet blev helt fossilfria 2020. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som de arbetar utifrån finns mål om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.

Upphandlingen

Senaste upphandlingen skedde hösten 2022 och resulterade i ett avtal för en leverans 25-29 december av hållbart bränsle. Bränslet köps in som en tjänst och tankas in på en flygplats. Det ger en reduktion av koldioxid vid utsläppskällan.

Bioflygbränslet är fossilfritt och framställs av bland annat frityrolja och slaktavfall. Det blandas in (upp till 50 procent) med traditionellt fossilt bränsle och används i flygplansteknik och infrastruktur på flygplatser.

Källa: Swedavia

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!