Arbetsmarknaden beräknas bromsa in

Svenska arbetsgivare förväntar sig en inbromsning i rekryteringstakten under det första kvartalet 2023 – sysselsättningsprognosen sjunker jämfört med föregående kvartal. Det visar Manpowergroups arbetsmarknadsbarometer.

Svenska arbetsgivare förväntar sig en inbromsning i rekryteringstakten under det första kvartalet 2023 – sysselsättningsprognosen sjunker jämfört med föregående kvartal. Det visar Manpowergroups arbetsmarknadsbarometer.

Svenska arbetsgivare förväntar sig en inbromsning i rekryteringstakten under det första kvartalet 2023 – sysselsättningsprognosen sjunker jämfört med föregående kvartal. Det visar Manpowergroups arbetsmarknadsbarometer.

Foto: Tim Aro/TT

Sverige2023-01-05 11:23

Det finns skillnader mellan prognoserna för olika branscher och regioner, enligt ett pressmeddelande.

– Svenska arbetsgivare rapporterar väldigt spridda sysselsättningsprognoser inför det nya året, där vissa branscher har en stark rekryteringstakt medan andra dämpar takten rejält. Det är ovanligt att se så stora variationer mellan olika branscher och regioner, vilket speglar konjunkturläget vi är på väg in i, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Inför det första kvartalet 2023 lämnar svenska arbetsgivare en sysselsättningsprognos på +23, en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. IT-branschen toppar listan över branscher som förväntar sig ökad sysselsättning med en prognos på +37 procent. Telekom-, media- och kommunikationsbranschen förväntar sig, enligt barometern, ingen ökad sysselsättning.

– Det är tydligt att IT-branschen i Sverige kommer fortsätta att brottas med en stor kompetensbrist även under 2023. På en inbromsande arbetsmarknad är det nu viktigt att arbetsgivarna inte enbart lägger fokus på rekrytering, utan även vågar satsa på intern utveckling och utbildning för att kunna fylla de behov som finns inom den egna organisationen, säger Mikael Jansson.

Även landets regioner visar stora skillnader i sysselsättningsprognoserna, enligt barometern. Stockholm- och Uppsalaregionen samt Mellersta Sverige förväntar sig en rekryteringstakt på starka +29 procent. Norra Sverige och Östra Götaland ger däremot betydligt försiktigare sysselsättningsprognoser på +15 respektive +12 procent.

– Kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare, och ska jag ge ett enda råd till den enskilde medarbetaren inför 2023 så är det att stärka förmågor som är attraktiva på arbetsmarknaden. Inte minst är det en fördel att förvärva kompetens som efterfrågas inom bristyrken, men även att försöka utveckla mjuka kompetenser som samarbetsförmåga, inlärningsvilja och flexibilitet, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november.

Svenska regioners jobbprognoser
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +29 procent 
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procent 
• Västra Götaland, +26 procent
• Skåne och Blekinge län, +19 procent
• Norra Sverige, +15 procent
• Östra Götaland, +12 procent

Svenska branschprognoser
• IT-branschen, +37 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +35 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life science, +29 procent
• Besöksnäringen samt parti- och detaljhandeln, +26 procent 
• Energi- och samhällsservice, +22 procent
• Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin +19 procent
• Transport, logistik och fordonsindustrin, +13 procent
• Telekom- och mediabranscherna, 0 procent

Undersökningen

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 20 år och mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november 2022.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!