Svampen gjorde henne sjuk

Charlotte Lundberg i Boden har drabbats av spridda svampinfektioner i hela kroppen som gett henne svår klåda och utslagen mage. ” Läkarna tar inte candidasvamp på allvar”.

17 juli 2017 05:00

Hon blev sjuk för ett år sedan efter en munoperation hos privata läkarkliniken Hermelinen.

– Jag fick ett svårläkt sår i munnen och behandlades med antibiotika. Den första kuren hjälpte inte så jag fick en till och besvären gav med sig så småningom.

Men antibiotikakuren slog ut magen.

– Jag kände att det inte var okey i magen och fick väldigt lös avföring. Två veckor senare fick jag en blindtarmsinflammation.

Hon fick då fyra antibiotikakurer på ganska kort tid efter varandra för blindtarmsbesvären.

– Jag hade kvar magbesvären tre-fyra månader efter operation så jag gick till läkare igen för jag mådde dåligt. Det diskuterades fram och tillbaka om blindtarmen fortfarande kunde vara ett problem vilka många läkare inte trodde, men den opererades bort. Blindtarmen var inte ok så operationen gjordes inte i onödan, säger Charlotte Lundberg.

Men magproblemen och klådan är kvar. Charlotte tror att det är candidasvampen som kan ha spridit sig i kroppen som gett henne dessa ihållande kroppsliga besvär.

– Jag fick en svampinfektion i underlivet som även medförde klåda i ändtarmen som jag aldrig har haft tidigare. Där ingenting hjälper. Sedan fick jag en massa svamputslag på kroppen.

Hon har varit till läkare, inte bara en utan flera.

– Om jag skulle ha en spridd candidainfektion i kroppen då skulle jag enligt läkarna ligga på intensivvårdsavdelningen. Det är ett konstaterande från deras sida.

För några veckor besökte Charlotte Lundberg gastromottagningen i Sunderbyn. Där handlade diskussionen med läkare om olika sjukdomsorsaker.

– Jag fick också göra en coleskopi där man går in med utrustning och tittar hela vägen i tarmen. Undersökningen visade inga tecken på några tarmbesvär.

Enligt henne får många idag en annan diagnos fast de har candidabesvär.

– Man vill gärna symptombehandla istället för att titta var problemet är. Irriterad tarm är vanlig diagnos man får istället för svamp. Får du utslag på kroppen så pratar man om psoriasis eller andra hudåkommor.

Har man lättare candidabesvär så kan en strikt kost hjälpa tillsammans med mediciner.

– Det går bara inte göra det ena eller det andra. Framförallt när du har svåra svampbesvär så räcker det inte bara att gå till en naturmedicinläkare och få naturmediciner utskrivna utan där krävs det också att man får en medicinsk behandling samtidigt.

Efter att ha haft klåda under två månaders tid har hennes läkare gått med på att skriva ut starkare svampmediciner.

– Det är ett stort problem. Jag vet väldigt många som har återkommande besvär när candidan som sitter i kroppen blossar upp igen.

Charlotte Lundberg är i dag medlem i forumgruppen Candida Cleanse Sweden på Facebook som har 20 000 medlemmar.

– Jag är med för att kunna diskutera med personer som drabbats av samma problem. Svamp är ett folkhälsoproblem som knappt existerade för 30 år sedan.

Läkarna borde uppdatera sig på dagens hälsoproblem. Många som är med i gruppen får ingen hjälp av sjukvården och blir lämnade utan medicinering, säger Charlotte Lundberg.

Norrbottens Media har bett ansvariga på Region Norrbotten ge sin syn angående candidaproblemet i stort, inte enbart från patientens sida.

– Vi kommenterar inte enskilda ärenden, säger biträdande närsjukvårdschef Katarina Johansson, Region Norrbotten.

Fakta Candida

Candida är jästsvampar som i regel är runda bildningar men som också kan bilda trådstrukturer, mycel, som i vissa fall kan invadera människans kropp.

Candida är den vanligaste potentiellt sjukdomsframkallande jästsvampen och finns i naturen både hos djur (inklusive människan) och på frukter och blad. Candida albicans är en del av den normala mikrofloran i människans magtarmkanal och den finns i små mängder från munnen till och med tjocktarmen, och även i slidan. Den orsakar vanligen inga besvär men om någon faktor som gynnar dess tillväxt uppträder kan den ge upphov till infektion av varierande grad på vissa slemhinnor.

Candida albicans är den mest sjukdomsframkallade arten och den finns främst i munhålan. Candida glabrata finns främst i tjocktarmen. Dessutom finns det cirka 80 andra typer av candida som mer sällan förorsakar sjukdom. Det är när kroppens immunförsvar är skadat eller i obalans som jästsvampen kan ge infektion, vanligen på slemhinnorna, men hos disponerade patienter kan allvarliga systeminfektioner uppträda. En annan vanlig situation som kan leda till candidainfektion är efter behandling med bredspektrumantibiotika.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa