Stram budget väntar för personlig assistans

Inte heller för nästa år väntas regeringen räkna upp timersättningen till utförarna av personlig assistans i takt med övriga arbetsmarknaden.

Men pengar avsätts i budgeten för kommande lagändringar om andning och sondmatning.

17 september 2019 18:06

Enligt uppgift till TT kommer den så kallade timschablonen till kommuner, assistansföretag, kooperativ och andra som utför personlig assistans att skrivas upp med 1,5 procent i budgeten för 2020, till lite drygt 304 kronor per timme. Förslaget finns med när regeringen lägger fram budgeten för 2020 på onsdagen.

Uppräkningen av timschablonen har inte överstigit 1,5 procent per år sedan 2014, samtidigt som den allmänna löne- och kostnadsutvecklingen på arbetsmarknaden varit högre än så, oftast runt 2 procent årligen.

Drivit på

Vi har drivit på för att den ska höjas mer men vi har inte fått gehör för det, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionshindersfrågor, om hur frågan diskuterats mellan regeringen och samarbetspartierna L och Centerpartiet.
Läget är katastrofalt, nu är både icke vinstdrivande utförare och företag på ruinens brant, säger Eliasson och framhåller att L tänker ligga på regeringen under hösten för att få till nya modeller för ersättning.

Har urholkats

Branschorganisationen KFO Personlig assistans företräder kooperativa och ideella anordnare av assistans. Uppgiften om nivån på uppräkningen oroar.

Ända sedan 2014 har ersättningen de facto urholkats. Vi är i ett läge i dag som är väldigt bekymmersamt. Seriösa anordnare larmar om att de inte har möjlighet att bedriva en verksamhet med hedern i behåll och med den kvalitet de vill, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på KFO.

Han säger att urholkningen gör det svårare att anställa assistenter eftersom löneläget inte följer med den övriga arbetsmarknaden. Det blir också svårt med kompetensutveckling och att behålla erfaren personal.

Henrik Petrén beskriver det som att det är en långsam ekonomisk strypning av assistansen som pågår, vilket i slutändan inte minst går ut över brukarna, de som har beviljats personlig assistans.

Även Vårdföretagen, som företräder privata assistansbolag, kritiserar den föreslagna uppräkningen.

"1,5 procent räcker tyvärr inte, utan riskerar leda till att vi ytterligare behöver spara in på arbetsledning och kompetensutveckling", kommenterar Ida Ingerö, näringspolitisk expert för personlig assistans hos Vårdföretagarna.

Avsätter pengar

I budgeten avsätter regeringen, L och C pengar för att täcka kostnader som lagändringar, vad gäller rätt till assistans för andning och sondmatning, väntas leda till nästa år. Det är förändringar som enligt den ursprungliga planen redan skulle ha varit genomförda och som pengar öronmärktes för i vårändringsbudgeten.

Nästa år ska avsatta medel uppgå till 347 miljoner för att täcka ökade behov av assistans för andning och sondmatning, 85 miljoner mer än i år.

Lagändringen som gäller andning ska träda i kraft den 1 november i år. Vad gäller sondmatningen tvingades regeringen backa i slutet av maj efter omfattande kritik från remissinstanser. Socialdepartementet arbetar på ett nytt förslag som är tänkt att leda till en proposition till riksdagen efter årsskiftet. Den finns inte med på den lista som regeringen har lämnat till riksdagen över propositioner som ska lämnas fram till och med januari nästa år.

Fakta: LSS och personlig assistans

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den infördes 1994.

Den omfattar tio olika typer av hjälp, varav personlig assistans är en. Andra typer av stöd är ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och bostad med särskild service.

Personlig assistans kan ges till dem som har en omfattande och varaktigt funktionsnedsättning.

Den statliga assistansersättningen är till för dem med störst behov, de som behöver mer än 20 timmars assistans i veckan.

Assistenterna hjälper personen (barn eller vuxen) med grundläggande behov, som att äta, klä sig och sköta hygienen. Det är också möjligt att få assistans för att förflytta sig och delta i olika aktiviteter.

Kommunen ska stå för personlig assistans för dem med mindre behov än 20 timmar i veckan.

En studie som Försäkringskassan gjorde 2017 visade att drygt hälften av dem som får avslag på ansökan om statlig assistansersättning har någon form av stöd från kommunen de bor i.

De som utför assistans får ersättning med ett fastställt timbelopp, en timschablon, som bestäms år från år. För i år är den knappt 300 kronor. I vissa fall kan ett högre belopp utgå.

Schablonen har inte räknats upp i takt med löner och kostnader på den övriga arbetsmarknaden sedan 2014, uppräkningen per år har legat på 1,5 procent medan löneutvecklingen på den övriga arbetsmarknaden har legat omkring 2 procent.

Schablonbeloppet ska täcka lön för assistenten, sociala avgifter, försäkringar, kompetensutveckling, administration och andra omkostnader.

Källa: Försäkringskassan, KFO

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Larsson/TT