Större uteserveringar i Boden

I sommar kommer uteserveringar i Boden att vara större. Rikard Mattsson, Företagarna Boden, berömmer kommunen för att jobba mer proaktivt.

14 maj 2019 12:00

– Vi har jobbat mycket med uteserveringarna i stan. Det pågår ett stort arbete där man jobbar med hur framtidens centrum ska se ut. En del i det arbetet, som både fastighetsägarna och handlarna har prioriterat, är att levandegöra torgen, säger Rikard Mattsson, Företagarna Boden.

Han tycker att de har haft ett bra samarbeta och framhåller samverkan med Ellinor Isaksson Larsson, chef för trafikenheten på kommunen.

– Tanken är att hitta ett sätt att göra de uteserveringar som finns så stora som entreprenörerna vill ha dem, men att det fortfarande ska finnas en tillgänglighet som fungerar för alla andra som vistas i centrum, säger Rikard Mattson.

Han tillägger att ett av problemen som de hade förra sommaren var uteserveringen utanför Le Croissant. Det var svårt att komma förbi den på grund av blomlådor och gångfartsområdet.

– Vi har jobbat med fastighetsägaren för att hitta en lösning.

Fastighetsägaren i det här fallet är Dennis Wikstén, Wiksténs fastigheter.

– Vi har haft en dialog om hur vi kan göra det bättre. Vi har varmt de här månaderna, folk vill vara ute och vi har funderat på hur vi kan göra det så levande som möjligt den tiden, säger han.

Tidigare har grundprincipen varit att om man ska ha en uteservering får den i princip bara vara den bredd som man har butik eller kafé och en viss längd ut.

Dennis Wikstén förklarar att han och ägaren av Le Croissant pratade med ägaren av butikerna intill kaféet, Pasi Roponen. De resonerade kring om det gick att låta uteserveringen växa mot butiksägarens håll.

– Han sa att det gick bra. Vi gjorde ett förslag och ansökan skickades in till kommunen.

Han tycker det är ett jättebra exempel på när man genom dialog mellan berörda parter når ett bra resultat.

Riktlinjer kan ju bli lite stela ibland.

– Ja, det kan de bli, men det gäller att hitta de här lösningarna. Vi är måna om att entreprenörerna som finns i Boden ska känna att de har en utvecklingspotential. Den här aktuella uteserveringen har ett fint läge. Den är välbesökt och omtyckt, säger Ellinor Isaksson Larsson.

Hon menar att de dock fått signaler att det varit trångt vid gångfartsområdet vid serveringen. Även om gående har företräde har gångtrafikanter funderat på vart de ska ta vägen.

– Det här är också ett sätt att säkra upp för de oskyddade trafikanterna och de som känner sig osäkra, säger hon.

Vi blir tydligare i hur vi möblerar och hur vi nyttjar området.

Kevin Broomfield, ägare at La Croissant i Boden, tycker det känns kul att de kan erbjuda en stor uteservering och samtidigt göra det lättare att passera förbi. Även han hyllar samarbetet.

– Nu ser vi fram emot sommaren och alla gäster.

Ellinor Isaksson Larsson. tillägger att de även tittat på andra uteserveringar i centrum.

– Sött och Salt har också fått en större yta i år. Det finns andra aktörer som tittar på att utveckla sina uteserveringar. Vi bedömer att vi kommer få ett mer levande centrum genom det här.

Blir det en sommar som i fjol kommer det bli fullsatt på uteserveringarna.

Rikard Mattsson berömmer kommunen för att jobba mer proaktivt.

– I stället för att vänta på en tillståndsansökan och sedan agera, så början man innan att jobba mer aktivt och för en dialog om vad man kan göra. När väl ansökan kommit in kan det bli lite mer byråkratiskt.

Det är precis det som skett här, tillägger Dennis Wikstén, som tycker att Boden har en fantastisk och inbjudande stadskärna.

– Därför är det viktigt att vi gör den så levande som möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström