Stora skillnader i samisk äldrevård

Samer ska få äldrevård på samiska, enligt svensk lag. Men sättet de får det på skiljer sig kraftigt mellan de samiska förvaltningskommunerna i Norrbotten. Från att inte ha någon personal som kan samiska till att ha en hel avdelning.

24 juli 2013 10:18

Enligt svensk lag ska samer erbjudas bland annat äldrevård på sitt modersmål om de begär det. I Norrbotten finns fem samiska förvaltningskommuner, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplog. Dock skiljer sig behandlingen av äldre med samiskt ursprung kraftigt mellan kommunerna. I Kiruna och på det nyöppnade minoritetsboendet Gläntan har de en hel avdelning för de samisktalande.

– Nästan samtlig personal är samisktalande och det här boendet är utpekat i Kiruna kommun som ett minoritetsboende, säger Gläntans enhetschef Marit Sarri.

Men i de övriga förvaltningskommunerna ser det annorlunda ut. I Gällivare kommun har de ett tiotal i personalen som är samisktalande och de är utspridda på de olika äldreboenden, där förs statistik årsvis om vilka i personalen som kan samiska. Personalen i Arjeplog har fått möjlighet att gå kurser i samiska och har till viss del samisktalande personal i verksamheten. I Jokkmokk har de ett antal samisktalande i äldreomsorgen men har även utformat ett lexikon för att hjälpa personal som inte kan språket och emellanåt ordnas samiska kulturaktiviteter.

– Vi har haft diskussioner om att ha en ren sameavdelning, men det ser vi svårigheter i eftersom vi är så pass få i kommunen så risken är att vissa platser står tomma, resonerar Ted Sandin, socialchef på Jokkmokk kommun.

Dock i Arvidsjaur kommun har de ingen personal i den dagliga verksamheten som talar samiska.

– Vi har en anställd på halvtid som jobbar med kulturfrågor inom äldreomsorgen och hon är till stor del samiskt talande. Men vi har ingen äldre inom vården som är primärt samiskt talande just nu, så vi har ingen efterfrågan, säger Ann-Sofi Levander, socialchef på Arvidsjaur kommun.

Marit Sarri, enhetschef på Gläntan, ser gärna att flera av förvaltningskommunerna gör liknande satsningar som den i Kiruna.

– Det blir en brist i kommunikationen och på förståelse för den äldres önskemål annars. Det finns även en annan vinning och det är att vi ser att de med samiskt ursprung har gemensamma minnen och en kulturförståelse för varann, säger hon.

Lagen

6 § Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Holmbom