Snuset blir diskriminerat i EU

Swedish Match utmanar EU:s försäljningsförbud för snus i EU-domstolen men får inget stöd av regeringen. Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska snustillverkarföreningen, klargör vad fallet gäller.

12 februari 2018 06:00

Vad handlar rättsfallet om?

– Snus förbjöds i EU 1992 då man inte visste vad det var för något och Sverige var inte med i EU. När vi gick med gjordes ett undantag i anslutnings­fördraget, så i Sverige kommer man alltid att få sälja snus så länge inte ­regering och riksdag bestämmer något annat. Det får tillverkas var som helst men får inte säljas någon annanstans i EU än i Sverige. Fallet handlar om huruvida EU har fattat beslut som de inte får fatta, det vill säga att diskriminera en produkt på den inre ­marknaden.

Nu har Swedish Match bestämt sig för att pröva giltigheten i det här förbudet igen. Det har gjorts tidigare men avslogs bland annat med hänvisning till att det var en ny produkt. Varför tror man på ett annat resultat nu?

– För att det nya tobaksproduktdirektivet reglerar även e-cigaretter och ­vaping. Till skillnad från snuset är det helt nya produkter som har kommit på den europeiska marknaden och som får säljas i samtliga medlems­länder. Snus är en åtminstone 200-årig tradition.

Svenskar använder väl ungefär lika mycket tobak som andra EU-länder?

– Ja, det ligger ungefär på EU-snittet, men vi röker minst i EU. Norge är inte med i EU så de har inte heller något snus-förbud och där har rökningen halverats sedan snuset blev tillgängligt runt 2005. Statistik visar att det nu finns fler norska snusare än rökare. ­E-cigaretter i Storbritannien visar också att när människor kan välja ett mer hälsosamt alternativ till rökning är det många som gör det.

Vad spelar det för roll om resten av Europa får ta sig en pris snus?

– Snus är en produkt som inte skadar din hälsa i den utsträckning som cigaretter gör. Och så länge cigaretter är tillåtna och snus förbjudet kommer människor att välja en produkt som är farligare för dem. Det kommer många att göra ändå, men att neka dem det valet är ju ett svek.

Så är det bästa man kan säga om snus att det inte är cigaretter?

– Nej, så är det inte. Men av tradition och slump så har vi i Sverige en produkt som över en miljon människor njuter av dagligen och som inte har några påvisbara hälsonackdelar. Och det innebär också att vi har ett full­skaligt experiment som tydligt faller ut till snusets fördel.

– Snuskommissionen, som arbetar på uppdrag av Svenska snustillverkar­föreningen men som själva ­väljer vad och hur de vill skriva om, granskade statistiken och kom fram till att om folk i EU använde tobak på samma sätt som i Sverige skulle 355 000 människor varje år slippa dö i förtid av ­rök­relaterade sjukdomar.

– Bryr man sig om människors liv och hälsa borde det vara svårt att ignorera snusets roll.

Vi har ju just nu en regering som  talar mer om folkhälsa än vad som varit fallet på mycket länge. Ändå vägrar den att hjälpa Swedish Match. Vad beror det på?

– När det är något annat än politiken och myndigheternas åtgärder som ­löser problemet så kan de inte ta åt sig äran för det. Det är en oerhörd besvikelse att regeringen inte är mer prestigelös än så. Det är ju snuset som har gjort att vi har ­under fem procent ­rökare bland svenska­ män i åldern ­30–44 år. Men där har du i stället 22 procent som ­snusar enligt ­Folkhälsomyndigheten. Vi hade inte haft så få rökare om inte så många snusade, men det vill man inte ­erkänna.

Opinionsintervju | Patrik Strömer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson/SNB