Slopade bofonder oroar hyresgäster

Bofonderna är på väg att slopas för hyresgästerna i Lulebo.

– Vad händer med pengarna? Jag tror att de försvinner, säger Per Henrik Eriksson, hyresgäst på Mjölkudden.

21 februari 2017 06:00

Rikshem och Heimstaden har efter inträdet på Luleås bostadsmarknad avskaffat sina bofonder och efter överenskommelse med Hyresgästföreningen infört ett underhållsavtal. Nu är kommunala Lulebo inne på att göra detsamma.

Enligt Hyresgästföreningen har modellen tagits emot positivt bland de som hyr av Heimstaden och Rikshem. Men när Lulebos planer blev kända höjdes många kritiska röster i sociala medier.

Anna-Stina Nilsson Nordmark, vd för Lulebo:

– Det är ett problem att ordet bofonder leder fel. Det finns en uppfattning att det finns pengar som en hyresgäst har förfogande över, men de är ett sätt för oss att budgetera för underhåll på lägenhetsnivå.

Hon framhåller att bofonderna ofta fungerat bra, men att det finns nackdelar som man vill komma bort från.

– Man byter ofta ytskikt bara i vissa rum, till exempel vardagsrummet. För oss är det viktigt att hela lägenheten underhålls, inte bara delar. Det tycker också hyresgäster som flyttar in, säger hon.

För att få ett jämnare underhåll ska ytskikten enligt den nya modellen i stället bytas vart 13:e år.

Per Henrik Eriksson har hyrt av Lulebo på Mjölkudden sedan 1998. Han är kritisk till planerna och befarar att summan för underhåll ska bli mindre.

– Det räcker med att jag går ut genom dörren så hör jag folk som är oroliga för det här, säger han.

I bofonden för hans lägenhet finns en disponibel summa på nära 45 000 kronor.

– Jag kan förstå att de som inte har så mycket i sin bofond inte bryr sig. Men för mig som har 45 000 är det en annan sak, det är en stor summa pengar. Och jag tror att det finns många som har mer.

Träder det nya avtalet i kraft så får han inte möjlighet att själv påverka underhållet som tidigare.

– Med bofonden har jag själv fått bestämma hur jag har velat ha repat, för de pengar som finns. Nog tycker jag att det är mina pengar, annars skulle jag väl inte fått ha kollen över bofonden.

Lulebo har bjudit in Hyresgästföreningen till möte på tisdagen. Det troliga är att processen med att förhandla fram ett avtal snarast sätts igång.

Det är oklart om Lulebos budget för underhåll kommer att vara exakt densamma med den nya modellen.

Kan du ge ett lugnande besked till oroliga hyresgäster?

– Vi har inte beslutat något ännu. När vi har gjort det så går vi ut med det till hyresgästerna. Meningen är att det ska bli bättre även för hyresgästerna, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Finns det rationaliseringvinster att göra med ett underhållsavtal?

–  Jag kanske kan svara mera på det när jag vet mer om de avtal som andra bostadsföretag har slutit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Engström

Ämnen du kan följa