Skriv under för bättre mobiltäckning

Mobiltelefonoperatörerna lovar runt och håller tunt. Nu startar Kuriren ett uppror för bättre mobiltäckning i Norrbotten.

18 december 2013 14:33

Kuriren gick ut och frågade norrbottningarna om hur de upplevde sin mobiltäckning. Vi ville ha svar på om mobiloperatörernas täckningskartor stämde överens med verkligheten. Som väntat blev svaret ett rungande nej.

Av de 1.575 norrbottningarna som svarade på enkäten på Kuriren.nu har 963 personer (cirka 60 procent) angett att de har ingen eller dålig täckning. De kan alltså ofta varken ringa eller använda internet på sin mobiltelefon.

Problemen är inte isolerade till glesbygd, utan lika vanligt förekommande i länets tätorter. Även i centrala Luleå är det bitvis problem med otillräcklig mobiltäckning.

I dagen moderna IT-samhälle, där mobilt bredband har blivit en lika viktig infrastrukturfråga som vägar och järnvägar, är naturligtvis resultatet av Kuriren enkät fullkomligt oacceptabelt. Att mobiltelefonin fungerar är en viktig förutsättning för ett fungerande Norrbotten. I vårt län, med en utmanande gles geografi, är mobiltelefonin extra viktig för att koppla ihop människor och företag.

Även ur ett konsumentperspektiv är den bristfälliga täckningen ett stort problem. När vi norrbottningar köper våra telefoner med abonnemang utlovas utmärkt täckning till en hög månadskostnad. Inte sällan ersätts fasta abonnemang med mobila. Vi betalar precis lika mycket för våra abonnemang som svenskar som bor i storstäder i södra Sverige. Då är det också mer än rimligt att den utlovade täckningen ska uppfyllas. I många andra kommersiella sammanhang brukar ju utebliven leverans leda till ekonomisk kompensation. Mobiloperatörerna verkar dock klara sig undan svikna löften utan att drabbas ekonomiskt.

De operatörer som tilldelades licenserna för att bygga ut 3G-nätet 2000 lever uppenbarligen inte upp till sina löften om en väl fungerande 3G-tillgång till minst 8.860.000 svenskar. Det är hög tid att politikerna sätter ner foten och pressar mobiloperatörerna i denna viktiga fråga.

Kuriren startar i dag Mobilupproret - ett upprop för bättre mobiltelefoni i Norrbotten. Du som stöttar kravet skriver under uppropet antingen i tidningen eller på Kuriren.nu (se faktarutan). Vi sammanställer sedan alla underskrifter och lämnar över dem till det ansvariga statsrådet, IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Missa inte chansen att skriva under för en bättre mobiltäckning i Norrbotten!

Mats Ehnbom

Chefredaktör

Vill du hjälpa oss att ansluta Norrbotten?
Klicka här och skriv på:

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Ehnbom