"Självklart har det varit en oro för personalen"

Bussgods nedläggning kan vara negativt för Norrbottens glesbygd. Det säger styrelseordföranden Anders Öberg.

15 maj 2019 12:09

Under 2017 gick Länstrafikens helägda dotterbolag, Bussgods i Norrbotten, med 4,5 miljoner kronor i förlust. 2018 var förlusten 9,4 miljoner och prognosen för 2019 är ett minus på 8 miljoner. Underskott som landat i knät på skattebetalarna. Nu läggs bolaget ner efter ett enhälligt styrelsebeslut och det drabbar 46 anställda, merparten chaufförer och ansvariga vid terminalerna.

Anders Öberg (S), ny ordförande i styrelsen för Regionala kollektivtrafiken som äger Länstrafiken, är orolig för hur det blir med godstransporter utanför centralorterna i Norrbotten.

– Jag har förstås en oro för vad det kommer att betyda för vissa delar av Norrbotten och hur gods kommer att nå ut. Vi har fått större konkurens lokalt och framför allt nationellt och andra har tagit över delar av transporterna. Men Bussgods har hållit upp servicen i hela Norrbotten, andra transportörer levererar till centralorterna, men inte till periferin. De har plockat russinen i kakan.

Enligt Anders Öberg har bolaget arbetat med att förändra prisbild och utbud, men inte lyckats vända de negativa siffrorna.

– För människor i glesbygden kan det bli bekymmersamt, men jag har förhoppningar att när vi lämnar, så ger det utrymme för andra lokala transportentreprenörer, säger Öberg.

Länstrafikens Bussgods har tidigare funnits i alla län i landet. Efter att Jämtlands lagts ner för två år sedan har bara Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands Bussgods funnits kvar.

– Vi har hoppats på någon form av fusion, att vi kunde gå ihop som en organisation. Men det har inte blivit så.

Successivt har Bussgods, som tidigare skött godstransporterna med buss, även köpt in lastbilar för ändamålet. Bussgods i Norrbotten har i nuläget 26 lastbilar.

Bolaget kommer att drivas vidare till årsskiftet.

– Självklart har det varit en oro för personalen och det är alltid en sorg att behöva sluta sitt arbete. Men det är stor efterfrågan på chaufförer som är ett bristyrke och de är efterfraktade på arbetsmarknaden.

Länstrafikens persontrafik kan också påverkas av att dotterbolaget läggs ner.

– Vårt uppdrag är att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Bussgods har varit en ekonomisk belastning de sista åren. I och med att vi inte behöver bussar med möjlighet att ta gods kan fler entreprenörer vara med vid upphandling och lämna anbud. Det kan också påverka tidtabeller och bussturer kan bli snabbare när gods inte behöver lastas av och på, säger Öberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Hedman