Sifo: Majoritet vill förbjuda böneutrop

16 mars 2018 19:38

En majoritet i Sverige vill förbjuda muslimska böneutrop, enligt en Sifo-undersökning som publiceras av TV4 Nyheterna. Drygt 1 000 personer har besvarat frågan "Tycker du att muslimska böneutrop ska vara tillåtna eller förbjudna i Sverige?" och 60 procent ansåg att de ska vara förbjudna.

21 procent av de tillfrågade tycker att de ska vara tillåtna och 19 procent är tveksamma eller vet inte.

Undersökningen har gjorts genom webbintervjuer den 15 och 16 mars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT