SD: Spara in råd och partistöd

Sverigedemokraterna vill spara genom att halvera partistödet till Bodens kommun fyra största partier men vill även gå ned till två kommunalråd. Det är några av partiets yrkande i den strategiska planen för 2020-2022.

10 juni 2019 21:06

Ekonomin ser inte alltför ljus ut för Bodens kommun. Man kommer att gå minus 26 miljoner 2020.

– Att höja kommunalskatten är inte något som någon vågar göra. Men på grund av det ekonomiska läget så ser vi för närvarande inget annat alternativ, säger Bernt Drugge, gruppledare för SD.

Partiet vill höja kommunalskatten med 0,25 öre. Även Bodenalternativet föreslår en skattehöjning med 50 öre. Båda skatteförslagen röstades dock ned när de ställdes mot varandra och sedan mot kommunledningens förslag om oförändrad skattesats i kommunstyrelsen.

Att höja kommunalskatten skulle enligt SD ge 16,1 miljoner tillgodo. Kommunalskatten skulle då ligga på 34,19 kronor. En halvering av partistödet till de fyra största partierna som i dag är S, BA, M och SD skulle ge 1,26 miljoner i besparing.Att gå från tre kommunalråd till 1,5 råd skulle även innebära enligt SD att halvtidskommunalrådet kunde inneha ordförandeposten i några nämnder. Det sparar man även 600 000 kronor på.

SD återkommer också till kommunens mjölkko Bodens Energi AB. Partiet anser att energibolaget borde kunna ge en vinstutdelning på tio miljoner till kommunens verksamhet. Även återinförande av en drogsamordnare liksom ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor för kommunens anställda vill SD införa. Partiet vill istället ta bort friskvårdstimmen. Den kan ändå inte användas av alla i dag på grund av kommunens arbetsbelastning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler Lena Leffler