Höj inte skatten – spara istället

Moderata fullmäktigegruppen i Boden är oroliga över kommunens ekonomi. Partiet vill dock inte höja skatten utan stödjer budgetberedningens förslag att socialnämnden ska få 20 miljoner till driften. Samtidigt vill man också att nämnden sparar 10 miljoner.

12 juni 2019 19:56

– Vi vill inte ha en skattehöjning för det är inte bra för kommunmedborgarna. Vi vill att socialnämnden ska få föreslagna 20 miljoner till driften för att nämnden gör ett underskott på 30 miljoner. Men de måste också dra sitt strå till stacken genom att spara 10 miljoner själva. Vårt yrkande i fjol var att de skulle få 10 miljoner. Det finns inga mer utökningar framåt så socialnämnden bör kunna klara sig på den budget som de fått, säger Maria von Schantz, gruppledare för moderaterna.

Budgeten menar moderaterna bygger dessutom på en högst osäker befolkningsprognos som i sämsta fall kan öka underskotten ytterligare.

– Vi tycker att enda sättet för kommunen att inte gå minus är att förvaltningarna håller föreslagna besparingskrav. När budget och strategisk plan beslutades 2018 förvarnade vi moderater om behovet av en långsiktig strategi och föreslog att en parlamentarisk finansanalysgrupp skulle tillsättas, tyvärr fick vi inte gehör, säger von Schantz.

I sina säryrkanden till budgetberedningens förslag till budget 2020 och strategisk plan 2020-2022 vill också moderaterna se att det skapas mer platser för demensvård.

– Vi tycker det är viktigt att man inte blandar demenssjuka med äldre som har andra sjukdomar. Utan de måste vara för sig själva för att det ska bli bra för dem, säger Maria von Schantz.

Även en sänkning av busskorten finns med. M vill att ungdomar ska fortsätte betala 100 kronor och pensionärer 250 kronor istället för beslutade 750 respektive 500 kronor.

– Vi vill få pensionärer att börja åka mer buss än bil. Det går många tomma bussar i dag.

Partiet vill också att det utreds en Servicepunkt i Skogså och att kfu- förvaltningen lämnar centralskolan för nya lokaler i Medborgarhuset i syfte att minska hyreskostnaderna med 600 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler