Sameby vill skjuta varg i Norrbotten

En sameby i Norrbotten ansöker om skyddsjakt på varg.

7 november 2017 15:27

Det handlar om Västra Kikkejaure i Arvidsjaurs kommun, som via telefon kontaktade länsstyrelsen på tisdagens morgon och lämnade in en muntlig ansökan.

Det framgår av en tjänsteanteckning som diarieförts hos länsstyrelsen.

Enligt noteringarna har vargen tidigare dokumenterats befinna sig i Östra Kikkejaure samebys mark, men har nu förflyttat sig. Västra Kikkejaure sameby planerar att flytta renar och släppa dem på vinterbete längs med Byskeälven, i samma område som vargen befinner sig i.

Länsstyrelsen har för en tid sedan skickat in spillning från vargen för DNA-analys. Analysen, som visar om vargen är genetiskt värdefull eller inte, blir avgörande för hanteringen av frågan, enligt länsstyrelsen.

Norrbottens Media har sökt ansvarig handläggare vid länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!