Sällsynta träd får ny fristad i Gällivare

Det är inte bara hus som flyttas från Malmberget på grund av gruvbrytningen. Nyligen flyttades ett 30-tal träd från Bolagsområdet i Malmberget till den motsatta stranden vid Gällivare camping, invid Nattavaaravägen.

5 juli 2011 06:00

Det är träd som på försök planterades i Malmberget redan 1985 av stiftelsen Arboretum Norr. Träden hämtades från bland annat Nordamerika och Asien och växer normalt inte på våra nordliga breddgrader. Men stiftelsen valde en sydsluttning i Malmberget - och träden har av allt att döma trivts på sin icke-naturliga plats.

I takt med gruvbrytningens förändring av Malmberget, blev det dock tvunget att flytta träden. Nyligen har de omplanterats på stranden mitt emot Gällivare camping.

Kyligare plats
- Det är unika träd som är värda att bevara, säger Mats Pettersson, utvecklingschef LKAB Samhällsomvandling.

Den nya lokaliseringen av träden väcker enligt tidningen LKAB Framtid viss oro hos Johnny Schimmel, föreståndare för stiftelsen Arboretum Norr, som ansvarar för träden. Den nya platsen är nämligen något kallare än den föregående, men alternativet till flytten hade varit att se träden gå förlorade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!