Moderaternas lista ser ut som följande: 1. Linda Frohm 2. Jimmy Väyrynen 3. Catarina Nordin 4. Reijo Tarkkonen 5. Sandra Bergström 6. Linus Häggström 7. Petra Sandberg 8. Johnny Braun 9. Sara Cave 10. Mats Andersson 11. Irma Spårman 12. Jan Johansson 13. Birgitta Evling 14. Anna Zalataeva 15. Christian Frohm 16. Hanne Tarkkonen 17. Alexandra Fransson 18. Christoffer Blombäck 19. Alexandra Strömbäck 20. Anders Nordqvist 21. Monica Ljung 22. Kjell Andersson 23. Britt Hjort Andersson.

– En lista som jag personligen och hela stämman känner stolthet över. Nomineringskommittén presenterade ett förslag med en stor mångfald – både vad gäller kön, ålder och livserfarenhet. Kommitténs förslag blev också stämmans enhälliga beslut, säger Linda Frohm, gruppledare.