Reinfeldt: Närvarande mammor ger trygghet

Det är inte bara upp till polisen att göra ett område tryggt. Det handlar i stället om att få människor att söka sig dit – allra främst närvarande mammor, enligt Trygghetskommissionen, som föreslår en ny organisationsmodell.

För i närvaro av mammor på gator och torg, vill kriminella inte vara, säger ordförande Fredrik Reinfeldt.

7 juni 2018 10:14

Trygghetskommissionen tillsattes förra året efter ett initiativ av försäkringsbranschen. Under året har gruppen arbetat med att ta fram förslag för hur tryggheten ska öka, genom att motverka brott och ordningsstörningar som gör att människor känner sig otrygga.

Jag är van vid att Sverige är en förebild på nästan alla områden, säger kommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt och fortsätter:
Men det här är ett område där Sverige inte ligger främst. Där har vi väldigt mycket att lära av andras exempel och internationell forskning, det har överraskat mig, säger han.

Kommissionen har använt sig om teorier som utgår från att brott inte bara handlar om en gärningsman, utan också om omständigheterna kring tid och plats och frånvaron av dem som kan förhindra brottet. En ny modell för att skapa trygga och säkra platser, som kallas affärs- och medborgarplatser, AMP, föreslås. Det kan exempelvis vara det centrala torget i en stad.

Det är klart att det är där man ska börja, säger Reinfeldt.

Får ansvar för platsen

Initiativet kan komma från kommunen, fastighetsägare eller det kunskapscenter som Trygghetskommissionen vill ha inrättat för att dra igång arbetet.

Därefter skrivs ett avtal med en kommun där AMP-organisationen får ett mandat och ansvar. I organisationen behöver kommun, fastighetsägare och företagare vara aktiva, men kommunen behöver också lämna över användarrätten av området.

När man väl gjort det sätter man upp en budget, anställer folk, börjar utforma platsen, och tar dit aktörer som fyller den med aktiviteter, säger Reinfeldt.

Mammor är viktiga

Målet är att få dit människor, för då upplevs en plats som trygg, och brottsligheten går ned, enligt Reinfeldt.

Det mest frekventa sättet att få bort brottslingar är att medborgarna fyller ut det offentliga rummet, inget är mer verkningsfullt än närvarande mammor.

För att de ska vilja stanna behövs toaletter, som AMP-organisationen får ansvara för, enligt förslaget.

En del av budgeten bör gå till byggandet av riktiga toaletter, för det är en stor brist i dag och de få som finns avgiftsbeläggs. Idén med M-et i AMP:t är att det här är merborgarnas offentliga rum, här tycker vi att man ska ha tillgång till toaletter som är gratis men fräscha, säger Fredrik Reinfeldt.

Områdespolis kan behövas

AMP kan också införas i särskilt utsatta områden. Men där behöver man arbeta lite annorlunda, och där har polisen en större roll, speciellt områdes- eller kommunpoliser.

Väldigt ofta hos oss blir det nyutexaminerade unga poliser som efter ganska kort tid söker sig därifrån. Men internationellt är det poliser som ofta efter ett års utbildning blir områdesansvarig, vilket kanske passar en polis i 50-årsåldern bättre. Men med det sagt tror vi att det går att göra väldigt mycket utan att använda polisens resurser, säger han.
Fakta: Nio ledamöter

Det är branschorganisationen Svensk Försäkring som tillsatt expertgruppen som kallas Trygghetskommissionen, som utgörs av följande personer:

Fredrik Reinfeldt (ordförande)

Patrick Bergander, vd, Trygg-Hansa

Annika Brändström, vd, Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad

Lars Korsell, kriminolog, Samordningen mot våldsbejakande extremism

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Christer Nordström, poliskommissarie

Nalin Pekgul, sjuksköterska

Fredrik Andersson (kommissionens sekreterare), hovrättsassessor vid hovrätten för Skåne och Blekinge


Fakta: Trygghetskommissionen

Trygghetskommissionen har i uppdrag att lägga fram förslag för att minska vardagsbrottslighet och den brottsrelaterade otryggheten.

Gruppen ska också belysa utvecklingen inom området.

Kommissionen tillsattes i juni 2017 efter ett initiativ av branschorganisationen Svensk försäkring.

Källa: Trygghetskommissionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT