Rådet: "Skapar otrygghet"

”Det här skapar otrygghet för människor i Östra Norrbotten!” Orden kommer från kommunalrådet Tommy Nilsson (S) som har erfarenhet av när ambulans inte fanns att tillgå, och han är mycket kritisk till beslutet att minska antalet ambulanser.

17 september 2019 06:30

Norrbottens Media har berättat att en ambulans tas bort från Luleå på grund av sparkrav i Region Norrbotten.

– Nu kommer Kalix och Piteås akuta ambulanser vara tvungna att köra fler planerade transporter. Det gör att de kommer vara upptagna mer än vad de är i dag, sade Mattias Morin, verksamhetschef ambulanssjukvården och ambulansen, då.

Han sade vidare att den aktuella ambulansen även används i akuta situationer, som trafikolyckor.

Tommy Nilsson:

– Det känns som att detta beslut kommer att innebära en stark försämring av det akuta omhändertagandet i Kalix kommun. Redan i dag kan man få vänta på ambulans på grund av att ambulanserna kör patienter mellan sjukhusen. Detta beslut kommer att skapa otrygghet för våra medborgare i Kalix kommun och Östra Norrbotten.

Tommy Nilsson har erfarenhet av att få vänta på ambulans:

– En anhörig blev dålig i somras, medan jag åkte dit ringde jag SOS Alarm och fick beskedet att det inte fanns någon tillgänglig ambulans. Jag fick instruktioner om vad jag skulle titta på, via SOS Alarm. Efter 40 minuter kom ambulansen, som var i Haparanda. Lyckligtvis var tillståndet inte livshotande och väntan påverkade inte behandlingen. Jag undrar hur ofta det här händer? Vi, kommunledningen, vill se att Regionen har en bra risk- och konsekvensanalys i den här frågan.

Linda Frohm (M) är regionråd och hon säger att frågan inte har behandlats politiskt, att beslutet är fattat på verksamhetsnivå.

Vad säger du om kritiken?

– Det är olyckligt när människor upplever att den akuta beredskapen blir sämre. Samtidigt är det här del av vår utmaning i Norrbotten med de stora avstånd vi har, om det händer en stor olycka samtidigt som en människa skadas så kan väntetid uppstå.

– Det är oerhört viktigt att poängtera att det inte är en neddragning på den ordinarie verksamheten, utan på en ambulans som vi haft extra för att köra planerade patienter, säger Linda Frohm som väntar besked från verksamheten om hur transporterna för dem ska lösas i stället.

Ambulansen som tas bort har funnits som extra resurs i länet sedan 2015.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson