Rådet som funnits sedan 1997 inom Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under Kyrkostyrelsen. Samiska rådet bevakar bland annat också frågor rörande samiskt kyrkoliv , samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället, och samordnar arbetet med översättningar av kyrkohandbok, psalmbok, bibel, och utgivning av andaktslitteratur och undervisningsmaterial.

Svenska Kyrkans Samiska råd består av sju ledamöter, där även en representant från samiska ungdomsorganisationen ingår och lika många ersättare som utses av Kyrkostyrelsen. I dag träffas rådet fyra gånger per år, mestadels i Uppsala. De som sitter i rådet är utsedda för mandatperioden 2018-2021.

Artikelbild

| Ordförande Ingrid Unga deltog på mötet i Boden där man mer tog de formella frågorna och den kommande strategiska planen vad rådet ska jobba med de kommande mandatåren.


– Genom Svenska kyrkan syns synliggörs samiska kyrkolivsfrågor mot det samiska samhället. Vi kanske inte är så kända för att det inte är så intressant för det svenska samhället, säger Ingrid Inga ordförande i Svenska kyrkans Samiska råd.


Under Jokkmokks marknads inledning höll ärkebiskopen Antjé Jackelén och biskopen Eva Nyström från Luleå stift i marknadsgudstjänsten. Biskoparna hade även samtal om samiska kvarlevor som låg kvar  finns på museér, universitet och andra institutioner  men även om samiskt kyrkoliv. Ärkebiskopen och biskopen  och träffade också företrädare för samiska organisationer som Sametinget, SSR och Sámi Nuorra. Under fredagen höll sedan Svenska Kyrkans samiska råd ett möte i Boden där man beslutade i mer formella frågor. Som ny vice ordförande valdes Nils Johan Labba, ledamot. Det togs även en verksamhetsplan för 2019 och en genomgång gjordes av strategisk plan för 2020-2024.


– Vi ska jobba mycket med samiskt kyrkoliv, samisk konfirmation, urfolksfrågor, klimatfrågor och återförande eller repatriering av föremål och samiska kvarlevor, säger Inga
Svenska kyrkan har på initiativ av det samiska samhället tagit fram de så kallade Vitböckerna.  I den vetenskapliga antologin redovisas de historiska kränkningar och oförrätter som kyrkan gjort sig skyldig till.


– Vitböckerna handlar inte bara om hur kyrkan påverkat till en sämre utbildning för samerna utan även rasbiologiska frågor gentemot samerna. Det är en jätteviktig fråga för samerna att kyrkan verkligen redogjort och synliggjort sin roll  i vitböckerna, säger Ingrid Inga.