Demonstranterna vill inte ha någon vanadingruva i sin närhet.

Vi vill bo här! säger Conny Ekström.

Hans barn är den sjätte generationen som växer upp i Lyby och han vill att gården ska kunna gå vidare även i framtiden, men befarar att en eventuell framtida gruva skulle förstöra möjligheten att bo kvar.

Artikelbild

| David Minchin, vd på Scandivanadium, intill en borrkrona som ska borra efter vanadin. Företaget hoppas kunna starta en gruva i Skåne.

Grunden, som man får ta ställning till, är om vi vill ha gruvor eller jordbruksmark här, säger Erland Annerfeldt, som också bor i trakten.

Bolaget Scandivanadiums båda grundare David Minchin och Alex Walker tar oss med till provborrningsplatsen. Den ligger på mark som tillhör två bröder som inte är bosatta här och som inte haft några invändningar.

Flera år

Än så länge har borren bara kommit några meter ner, men David Minchin är mycket nöjd över att borrningen har kommit igång.

Artikelbild

| Vanadinhaltig lera från en gruva som tidigare fanns utanför Smedstorp i sydöstra Skåne, men lades ned på 1940-talet.

Detta är första steget på flera års undersökningar, säger han.

Han vet inte hur lång tid det kan ta innan det verkligen blir en gruva, om marken här skulle visa sig vara lämplig, men det dröjer minst fem år, gissar han.

Artikelbild

| De omstridda provborrningarna efter vanadin har inletts.

Företaget Scandivanadium startades förra året och har hittills lyckats locka till sig ett kapital på motsvarande 35 miljoner svenska kronor från investerare i Australien, som Minchins kompanjon Alex Walker kommer ifrån.

Investerarna är människor som vill satsa på en framtida grön teknologi för att de anser att det är en sådan utveckling som måste komma, säger David Minchin.
Artikelbild

| Demonstrerande Lybybor. Från vänster: Maud Kratz, Lis-Bet Ekström, Conny Ekström, Erland Annerfeldt och Johan Tykesson.

"Öka stort"

Han tror att vanadinet snart kommer att revolutionera möjligheterna att lagra energi.

Vi tror att användningen av vanadin i batterier kommer att öka stort, precis som litium tidigare har gjort.

Företaget har också ansökt om att få provborra på Österlen, men där har både markägare och lokalpolitiker satt sig på tvären, vilket lett till en rättslig process som fortfarande pågår.

Minchin upprepar flera gånger att protesterna bygger för mycket på känsloargument.

Det är mer känslor än fakta och också mycket falsk information som sprids, säger han.

Oro för grundvattnet

Från demonstranterna, som inte har tillträde till borrplatsen och därför samlats flera kilometer bort, kommer exakt samma beskyllning tillbaka mot Scandivanadiums företrädare.

De är rädda för förgiftat grundvatten och en gruvnäring som förstör landskapet.

Den enda som ljuger på riktigt, det är han, och det är naturligt att han ljuger för han har ju grova pengar att tjäna på detta, säger Johan Tykesson.