Promenad genom ljudens magasin

Efter att ha passerat tre epoker, trä-, krigs- och fångtiden, i Tyskmagasinens historia i Karlsvik, träder Dansinitiativet nu in i den tomma tiden.

10 augusti 2018 07:00

2015 inleddes dansföreställningsserien Mångfaldens magasin, som är tänkt att avrundas med en femte installation nästa år – då med epitetet framtid i blickfånget. Den fria gruppen Dansinitiativets konstnärliga ledare Marie Wårell och Per Sundberg har i år valt att flytta fokus till ett inre upplevelseplan.

- Nu är det dags att gå in i magasinen, säger Per Sundberg, som koreograferat sommarens föreställning Tomt magasin.

- Tanken var att imaginärt återskapa platsen och låta publiken känna tiden, rummen och storleken – det är en mäktig plats.

När de verkliga magasinen brann ner 2016 hade de stått tomma och öde sedan 1962, och det är den här tiden som avhandlas med hjälp av ett ljudbaserat verk, ett hörlursverk. Försedda med tätslutande hörlurar och skidglasögon, som stänger av den visuella informationsinhämtningen, förs publiken en och en in i verkets värld.

- En röst guidar dig samtidigt som en ledsagare stöttar och visar vägen. Det trygghetsskapande är viktigt, att ta hand om publiken. I början av verket upplyser min röst om att du när som helst kan avbryta deltagandet.

Jo, att vara berövad synen och lämna över skeendet i någon annans händer är en både intressant, närgången och milt omskakande erfarenhet.

Tomt magasin är inte ett dansverk i traditionell mening. Snarare är det koreograferad rörelsekonst där deltagaren under den 30 minuter långa föreställningen stannar till vid olika sinnesstimulistatitioner. Förutom ljuden, som är en blandning av abstrakta element och identifierbara källor, spelar det taktila en stor roll.

När jag provar på den inledande delen av föreställningen är det tydligt hur övriga sinnen skärps när man blundar och synen inte längre finns tillgänglig. Förflyttningen mellan de olika ljudrummen blir också ett möte med dina egna associationer, som konkretiseras med taktila förnimmelser av träytor och grusknastret under skosulorna.

- Tomheten fylls av platsspecifikt material: platsens minne från övriga tider träder fram i en reflektion, säger Per.

- Hur tar kroppen in ljud och känsel när synen stängs av? Vi ville undersöka hur det här påverkar hörseln.

Tomt magasin

Föreställningarna spelas onsdagar-söndagar mellan 15/8 och 2/9. Publiken deltar i föreställningen en och en och därför måste en personlig starttid förbokas. Tiderna som man kan välja mellan är: 16:30, 16:40, 16:50, 17:10, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:10, 18:30, 18:40, 18:50, 19:10, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00.

Föreställningen spelas för personer från 12 år och uppåt och biljetter bokas på www.dansinitiativet.se.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!