Professorn: "Andningslarm är ingen lösning"

Nyfödda barn ska ligga på rygg, gärna i egen säng, och föräldrarna bör undvika rökning.

Däremot rekommenderar inte alla experter så kallade andningslarm för att undvika plötslig spädbarnsdöd.

– Ingen bra lösning, säger professor Göran Wennergren, Göteborg.

20 oktober 2017 18:00

Seniorprofessor Göran Wennergren på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har bedrivit forskning länge på området. Tillsammans med Bernt Alm, medicine doktor, och Hugo Lagercrantz, Karolinska institutet, står han bakom vårdens nuvarande råd gällande plötslig spädbarnsdöd (se faktaruta).

– Jag började med djurexperimentella studier redan i mitten av 70-talet, gällande andningsfunktioner och hjärtverksamhet hos nyfödda.

Vid den tiden rekommenderades att nyfödda barn skulle ligga på mage – tvärtemot dagens riktlinjer. Detta gällde fram till i början av 90-talet, när rekommendationerna ändrades.

– Den plötsliga spädbarnsdöden ökade mycket, när barnen skulle ligga på mage. Rentav en dubblering jämfört med tidigare. Men man såg inte sambandet förrän senare.

Varför är magläge farligare?

– En orsak är att barnets ansikte kan hamna i madrassen och får inte samma uppvaknandereaktion vid andningsuppehåll. Sen anses barnet avge mer värme via ansiktet när det ligger på rygg, vilket också minskar risken.

Har inte barn i ryggläge lättare kvävas när de kräks?

– Nej. Detta har samband med att struphuvudet på nyfödda ligger högre än hos vuxna.

Vidare anger riktlinjerna att napp minskar risken och att gravida/ammande kvinnor bör undvika nikotin.

– Prematura barn och tvillingar har också, statistiskt, något högre risk att drabbas, säger Göran Wennergren.

Föräldrar avråds även att sova med sin bebis.

– Om man ändå väljer att ha barnet i sängen rekommenderar vi ett "baby nest".

Att barn plötsligt slutar andas kan ha samband med svårupptäckt hjärtarytmi – rytmproblem hos hjärtat – vid födseln. Göran Wennergren ger även stöd för teorin att bebisen, vid andningsuppehållet, får för sig att den åter är i livmodern.

– Normalt när syrehalten sjunker i blodet och koldioxidhalten stiger ska andningsuppehållet brytas med hjälp av receptorer. Tyvärr klickar det ibland.

Omkring 20 barn per år i Sverige drabbas av plötslig spädbarnsdöd av i snitt cirka 100 000 födslar.

– Omkring 1990, när riktlinjerna inte var ändrade, var det betydligt fler, över 140 fall årligen. Än i dag är barn i magläge överrepresenterade.

Däremot är professorn ingen förespråkare av andningslarm.

– Ingen bra lösning. De skapar oro hos föräldrarna, fungerar inte som de ska. En falsk trygghet, säger Göran Wennergren.

Fakta/Plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd sker oväntat, ofta före sex månaders ålder, när barnet hittas död i sängen. Det finns sällan några tecken på att barnet ska dö innan det händer.

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, i Sverige drabbas endast ett barn på sex tusen.

Orsaken är inte klarlagd. Möjliga orsaker kan vara försvårad andning och andningsstopp om ansiktet inte är fritt. En annan möjlig orsak kan vara att barnet blir för varmt.

Några saker att tänka på för att minska risken:

1. Låta spädbarnet sova på rygg.

2. Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.

3. Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.

4. Avstå från nikotin.

5. Napp kan användas när spädbarnet ska sova.

6. Amma om det är möjligt.

Källa: 1177

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa