Politisk nominering blev anledning till uppsägning

– När det blev känt att jag kandiderar till finska riksdagsvalet för Socialdemokraterna kallades jag till ett möte med Tornedalsrådets ordförande och vice ordförande. Under mötet insåg jag att jag inte hade deras förtroende så jag sa upp mig på stående fot från jobbet som Tornedalsrådets vd, säger Marko Varajärvi.

3 april 2019 11:53

Varajärvi, har en bakgrund med omfattande universitetsstudier. Från 2010 och tre år framåt var han utvecklingsdirektör i Lapplands förbund. De därpå följande tre åren var han generalsekreterare i Vänsterförbundet i Finland. 2016 tillträdde han tjänsten som vd för Tornedalsrådet. 

Som tvåa på listan

Den 14 april när riksdagsval hålls i Finland avgörs om han kommer in i riksdagen på Socialdemokraternas lista. 

 – Det innebär att då avgörs min framtid, det vill säga om jag står arbetslös, när jag nu inte är aktuell för Tornedalsrådet längre, säger Marko Varajärvi.

Total förtroendebrist

Vad var det som fick dig att så snabbt besluta att lämna Tornedalsrådet och ett jobb som du i olika sammanhang lovprisats för? 

– Det var mötet med ordföranden Perarne Kerttu (C) och vice ordföranden Sampo Kangastalo, som fick mig att förstå att det rådde total förtroendebrist för mig, säger Varajärvi. 

Han fortsätter med att referera till vad Kerttu sa under inledningen av mötet. 

– Han sa, du anar nog varför vi är här. Varför har du inte tagit upp att du kandiderar i riksdagsvalet i Finland. – Jag förstår inte skillnaden. Innan jag valdes till direktörsjobbet hade jag varit generalsekreterare för Vänsterförbundet i Finland, som jag för övrigt hoppade av från 2016.

Ändrar inte ett ord

– Tyngsta anklagelsen var att jag inte får ha några bisysslor, vilket enligt de två skulle innebära att jag brutit mot vd-avtalet, säger Marko Varajärvi. 

 – Men har man inte förtroende så har man ingenting. Därför sa jag upp mig. I min uppsägning förklarar jag orsaken. De två krävde att jag skulle ändra formuleringen, men jag sa att jag ändrar inte ett enda ord.

Politiskt valda

Han konstaterar i sammanhanget att samtliga tre stater som ingår i Tornedalsrådet bygger på demokrati med grundlagsrättigheter, som även han nyttjar genom att ställa upp i val. 

– För övrigt är de flesta i styrelsen från de 13 kommunerna som ingår i Tornedalsrådet politiskt valda, kommunalråd eller motsvarande, tillägger han.

Perarne Kerttu svarar

Perarne Kerttu (C) säger så här: 

– Vi har diskuterat det där och han har sagt upp sig själv. Det är inga konstigheter. Styrelsen har anställt en ny. Det blir Tuula Ajanki , Nordkalottens Gränstjänst i Torneå som blir ny vd. 

Har ni varit nöjda med Marko Varajärvi? 

– Marko har uträttat mycket, blir Kerttus svar.

Oviss framtid

För Marko Varajärvi, som på det här sättet har velat ta upp sin situation, är nu framtiden oviss. Den 14 april får han klarhet vad gäller valet till riksdagen. 

Bland dem som hade velat se Marko Varajärvi kvar på posten som vd hör konsulten Micael Blomster med rötter i Övertorneå. 

– Han har gett mig möjligheter att vara ute och arbeta för transporter till Kina, bland annat genom att delta i järnvägskonferensen i Bryssel, öppna samarbetet med hamnar som bland annat Göteborgs hamn och Narviks hamn, samt väldigt mycket mera. 

Före detta kommunalrådet i Haparanda, Peter Waara har berömt Varajärvi som utvecklat Norrskenskorridoren - Northern Lights Corridor, tagit fram ett förslag på brobyggen på ett flertal platser över Torneälven och en hel del annat gällande Tornedalens utveckling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Berglund