Politiker vill minska köttkonsumtion

Kraftigt ökat matsvinn och ramaskri tvingade Gällivare kommun att avsluta satsningen på vegetariska dagar i skolmatsalen 2016. Nu är det FI i Kirunas tur att försöka styra sin kommun mot en mer hållbar matkonsumtion.

3 juli 2018 21:36

När Gällivare kommun år 2015 införde en vegetarisk dag i kommunens skolor lät inte kritiken vänta på sig. Besvärade föräldrar menade att kommunen sätter sig över familjen och berövar dem på valfriheten. Andra menade att vissa barn inte är vana vid vegetarisk mat, att följden blir att många barn går hungriga och att det påverkar deras ork, inlärning och i förlängningen hela deras skolgång.

Läs mer: Vegetarisk skolmat upprör föräldrar

2016 kunde kommunen konstatera att matsvinnet de vegetariska dagarna ökat med 30-40 procent. Under samma tid ökade efterfrågan och kostnaderna för mellanmål. En enkätundersökning visade att inte heller eleverna var med nöjda de köttfria dagarna. Av de 257 elever som svarade ansåg 196 att det borde finnas ett alternativ till den vegetariska maten. Efter utvärderingen valde Gällivare att inte fortsätta satsningen.

Nu vill även Feministiskt Initiativ i Kiruna agera för att minska köttkonsumtionen i samhället. Men lösningen är inte att direkt införa köttfria dagar. Christine Brännvall (FI) menar att det finns fog för kritiken att de vegetariska alternativen i dagsläget inte håller nog hög kvalité. Därför föreslår FI att börja i en annan ände man gjorde i Gällivare.

– Till att börja med måste det finnas attraktiva alternativ med hög kvalité. Kommunen måste föregå med gott exempel. Vårt förslag är därför att kommunen ska höja kvalitén på de vegetariska alternativen i alla sina verksamheter.

Målet är att på lång sikt minska köttkonsumtionen i kommunen. Anledningen är tvådelad.– Det måste till en livsstilsförändring. Den extrema köttkonsumtionen som västvärlden står för ohållbar. Dels ut ett hälsoperspektiv och dels ur ett hållbarhetsperspektiv. En överdriven köttkonsumtion ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som den medföljande klimatpåverkan är fullkomligt ohållbar.

Kött- och mejeriproduktionen beräknas stå för 15% av jordens samlade växthusgaser - vilket är lika mycket som alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Den stora anledningen till denna klimatpåverkan är att det går åt så mycket mark för att producera foder. Svenskarna matkonsumtion beräknas släppa ut två ton växthusgaser per år - de indirekta effektera från exempelvis avskogning oräknat.

Källa: Naturskyddsföreningen & Jordbruksverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oscar Magnusson