Polisen prioriterar inte olyckssträckan

Polisen har haft fartkontroller i Inbyn, men vägen är inte prioriterad.  "Vi har en tanke med det vi gör och vi följder den," säger Niclas Ekbom, gruppchef.

16 september 2019 14:20

Han jobbar med ingripandeverksamheten vid polisen i Luleå och Boden.

Efter olyckan på tisdag eftermiddag i Inbyn då en tolv-årig flicka skadades allvarligt utryckte bybon Kjell Wallmark önskemål om fartkontroller eftersom många kör för fort. Enligt Niclas Ekbom har de haft och kommer att ha fartkontroller efter Niemiselvägen, även i Inbyn.

Han berättar hur de arbetar.

– Vi jobbar efter ett nationellt koncept. Polisen har en strategi för trafik som metod. Det innebär att vi med trafikövervakningen vill nå olika syften.

Vilka?

– Trafiksäkerhet är en av dem. Syftet är att minska antalet dödade och allvarligt skadade på våra vägar. Det är kopplat till nollvisionen.

Niclas Ekbom förklarar, att för att polisen ska kunna bidra stöder den sig på de forskningsresultat som finns.

– Det viktigaste är hastighetsefterlevnad. Det har visat sig att de flesta som kör för fort kör inte jättemycket för fort, utan ligger ungefär tio kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen.

Men det tjänar man ju ingenting på.

– Nej, man gör ju inte det, säger Niclas Ekbom och tillägger att om polisen lyckas påverka den stora massan att sänka hastigheten några kilometer i timmen så ger det direkta effekter; dels i antalet olyckor, dels i skadetal. Det blir färre olyckor och lindrigare skador.

– Vi vill inte att någon ska dö eller att någon ska skadas allvarligt.

Polisen kontrollerar främst farten på vägar med en hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen och uppåt. Den rapporterar alla som kör för fort, även de som bara kör lite för fort.

Med hjälp av Trafikverket har polisen även kunnat se vilka vägar som sticker ut, dels utifrån ett högt trafikflöde, dels utifrån olyckor med allvarliga personskador.

Är Niemiselvägen en sådan väg?

– Nej, däremot är den upplevda känslan hos allmänheten sådan och förmodligen har byborna inte fel, men med de resurser vi har har vi valt att fokusera på de vägar där vi faktiskt vet att vi kan göra skillnad, svarar Niclas Ekbom.

Niemiselvägen tillhör inte de prioriterade vägarna. Men polisen vill också åstadkomma trygghet med sin trafikövervakning. När den är närvarande upplevs det av gemene man som tryggt.

– Man upplever att tempot går ner.

Ett annat syfte med trafikkontrollerna är att uppdaga brott; rattfylleri, olovlig körning med mera.

– Vi har en tanke med det vi gör och vi följder den. Varje vecka har vi en inriktning med det vi ska göra med vår linjeresurs som medarbetarna tar del av. Sedan är det inte detaljstyrt, men vi har våra planerade vägsträckor och vet vad vi ska lägga krutet på, säger Niclas Ekbom.

I Boden är 97an, både norr och söder om staden, en prioriterad vägsträcka.

– Harads är ett sådant ställe där det finns en problematik. Det är 50 genom byn, men man upplever att det går fortare och det gör det också vissa tider på dygnet, säger Niclas Ekbom.

När det gäller önskemål om mobila fartkameror förklarar han att det är Trafikverket, som hanterar dem. Innan de sätts upp tittar man på trafikflöden och olycksstatistik. Verket frågar olika myndigheter, även polismyndigheten, var de ser att det finns behov.

– Vi ska jobba förebyggande, men det absolut viktigaste är det arbetet vi alla tillsammans kan göra, att vi som trafikanter respekterar hastighetsbegränsningarna och lättar på gasen. För gör vi inte det kan polisen ha hur många kontroller som helst och det här kommer fortgå, avslutar Niclas Ekbom.

LÄS MER: Efter olyckan: "Gör något innan någon dör"

LÄS MER: Länstrafiken: "Jätteolyckligt"

LÄS MER: Fortkörare fast i Inbyn

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström