På torsdagen häktades en 24-årig man i Haparanda misstänkt för mord. Det var det fjärde våldsdådet med dödlig utgång på kort tid. Kuriren skriver i dag på nyhetsplats om den grova våldsvågen över östra Norrbotten.

Att döda en annan människa är ett oerhört allvarligt brott. Och varje mord och dråp är fruktansvärda och exceptionella som enskilda händelser.

Men som samhällsfenomen är vardagsbrotten i form av stölder, rån och inbrott mer problematiska. De gör många människors liv till ett helvete.

Under natten till söndagen begicks fyra inbrott och stölder i Övertorneå och Överkalix. På söndagsmorgonen rusade en man in på Coop i Överkalix, hotade personalen med pistol och fick med sig varor och kontanter. I tisdags misshandlades och rånades en äldre man i Gyljen utanför Överkalix av två beväpnade män som stormat in i hans bostad.

De två väpnade rånen betyder inte, liksom de fyra dödliga våldsdåden, att den östra delen av länet förvandlats till ett laglöst vilda västern. De bybor som Kuriren talade med efter rånet på Coop verkade tvärtom väldigt förvånade över att händelserna inträffat i lugna Överkalix.

Men brottsvågen aktualiserar debatten om trygghet på landsbygden.

Avstånden i Norrbotten är långa och insatserna tidsödande. Även om någon slår larm dröjer det länge innan polisen kommer.

Fler lokala poliser som ska bli bättre på att förebygga och lösa brott, har utlovats i den nya polisorganisationen som träder i kraft den 1/1 2015. Polisen i Norrbotten blir dessutom pilotlän för arbetet med polisens medborgarlöften, som ska skapa ett större engagemang för ett tryggt lokalsamhälle. Utmärkt.

Men vad händer den dagen polisen sviker sin del av löftet: Avgår regionpolischefen? Eller kanske justitieministern? Knappast. Ansvarsutkrävandet skulle däremot stärkas om kommunerna ansvarade för den lokala brottsbekämpningen. Kommunalråden skulle bli tvingade att se till att det fanns resurser och poliser med lokal förankring på orten. Annars skulle de bli bortröstade.

Lokal kännedom är viktig för att förebygga och klara upp brott. Poliserna ska inte bara ha kunskaper om lagar utan också om det område som de ombesörjer. Den aspekten ska absolut inte glömmas bort när de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen av effektivitetsskäl nu slås ihop till en myndighet.

Försämrad service i form av nedlagda vårdcentraler och bensinmackar räcker gott och väl som riskfaktorer för landsbygdens befolkning. Ökad risk för att drabbas av brott får inte läggas till listan.