Planeringen för stadsutveckling vid Sörfjärden i gång

Under hösten startade arbetet med att ta fram ett planprogram för området vid Sörfjärden som bland annat infattar det kommande resecentrumet. Det nya planprogrammet ska peka ut riktningen för utvecklingen av området.

Visionsskiss inför kommande planeringsarbete.

Visionsskiss inför kommande planeringsarbete.

Foto: Illustration/Mandaworks

Piteå2023-01-16 11:26

Området vid Södra hamn och Sörfjärden är en knutpunkt för infrastrukturen in till centrala Piteå, vilket kommer att förstärkas i och med bygget av Norrbotniabanan. Nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för området. Syftet är att tydliggöra hur Piteå kommun vill att området ska utvecklas och förvaltas. För området finns höga ambitioner på tillskapande av upp till 1 000 nya bostäder. Det skriver Piteå kommun i ett pressmeddelande.

Under arbetet med planprogrammet kommer kommunen ha en löpande dialog med Trafikverket. Allmänheten kommer också att bjudas in i processen.

– Dialogen med medborgarna är enormt viktig. Redan under Stora Nolia bjöd vi in till dialog och det kommer fortsätta i olika former under arbetet med planprogrammet, men också i det långsiktiga arbetet med Norrbotniabanan. Vi hoppas att många pitebor tar chansen att delta med sina synpunkter, tankar och idéer, säger Patric Lundström, ordförande i kommunstyrelsen.

I planprogrammet kommer de olika intressena som finns i området att kartläggas för att skapa en sammanhållen planering. Många perspektiv och framtidsmöjligheter ska beaktas för att utforma en varierad och trivsam miljö – för närboende likväl som för besökare till staden och resande med den framtida järnvägen.

– Det är oerhört många stora och små frågor som ska besvaras under arbetet. Hur ska vi utveckla infrastrukturen, hur kan vi göra en funktionell och attraktiv passage mellan södra och norra sidan om Timmerleden och den kommande järnvägen samt hur staden ska kunna växa både västerut och österut på ett attraktivt sätt – det är några av frågorna vi jobbar med, säger Jessica Nilsson, projektledare för planprogram Sörfjärden.

I arbetet ingår också att bedöma konsekvenser av olika framtidsscenarier i området och visa på en utveckling av rekreationsvärden och verksamheter, men även möjlighet till bostäder, kommunal- och privat service samt en fungerande infrastruktur. Planprogram för Sörfjärden kommer sedan att ligga till grund för framtida detaljplaner.

– Det här är verkligen ett jätteroligt uppdrag, här har vi möjlighet att göra något riktigt bra som för Piteå framåt. Vi har höga ambitioner att utveckla området med nya bostäder och funktioner, men samtidigt bevara de fina kvaliteter som finns i området, säger Jessica Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!